Wialnia i młynek w języku mieszkańców wybranych wsi wielkopolskich

Main Article Content

Justyna Kobus

Abstrakt

W artykule podjęto problem relacji nazwa–desygnat na przykładzie nazw maszyn do czyszczenia oraz sortowania zboża. Analizy opierają się głównie na materiale wielkopolskim z odwołaniami do źródeł z innych regionów. Pozyskane współcześnie dane terenowe zostały zestawione z danymi Atlasu języka i kultury ludowej Wielkopolski, co pozwoliło wykazać zmiany zachodzące w zakresie badanych nazw.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kobus, J. (2018). Wialnia i młynek w języku mieszkańców wybranych wsi wielkopolskich. Gwary Dziś, 10, 145-152. https://doi.org/10.14746/gd.2018.10.12
Dział
Artykuły i rozprawy

Referencje

 1. AGM, H. Horodyska-Gadkowska, A. Strzyżewska-Zaremba, Atlas gwar mazowieckich, t. I, Wrocław 1971; A. Kowalska, A. Strzyżewska-Zaremba, Atlas gwar mazowieckich, t. II–X, Wrocław 1972–1992.
 2. AJKLW, Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, t. I–VI, pod red. Z. Sobierajskiego, J. Burszty, Wrocław [i in.] 1979–1991; t. VII–XI, pod red. Z. Sobierajskiego, Wrocław [i in.] Poznań 1992–2005.
 3. AJKLW–II, Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, t. II: CZŁOWIEK – PRZYRODA, pod red. Z. Sobierajskiego, J. Burszty, cz. 1: Mapy 116–235, cz. 2: Wykazy i komentarze do map 116–235, Wrocław [i in.] 1979.
 4. AJS, A. Zaręba, Atlas językowy Śląska, t. I, Kraków 1969, t. II, Kraków–Warszawa 1970–1989, t. VIII, Warszawa 1996.
 5. Judycka I. (1961), Słownictwo z zakresu uprawy roli w gwarach Pomorza Mazowieckiego (stan obecny, historia i związki z terenami przyległymi), Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.
 6. Kąś J., Słownik gwary orawskiej, t. I–II, Kraków.
 7. Kobus J., Stępień M. (red.) (2018), Słownik języka mieszkańców okolic Czerniejewa. Praca na roli i w gospodarstwie, Poznań.
 8. Osowski B. (red.) (2018), Gospodarz. Słownik języka mieszkańców powiatu kolskiego, Poznań.
 9. Pelcowa H. (2012), Słownik gwar Lubelszczyzny, t. I: Rolnictwo, narzędzia rolnicze, prace polowe, zbiór i obróbka zbóż, Lublin.
 10. Sierociuk J. (2019), Słownik języka mieszkańców ziemi łukowskiej. Praca na roli i w gospodarstwie, Poznań.
 11. Wronicz J. (red.) (2010), Mały słownik gwar polskich, Kraków.