Tom 10 (2018)
Pełny numer
PDF

Artykuły i rozprawy

Павло Гриценко
9-21
Архівувати – досліджувати – повертати із забуття: нотатки до творчого портрету Наталі Хобзей
https://doi.org/10.14746/gd.2018.10.2
PDF
Наталія Хібеба
33-47
Слово коровай: діалектний текст та обрядовий контекст
https://doi.org/10.14746/gd.2018.10.4
PDF
Марина Ткачук
49-57
Текстове представлення українських переселенських говірок Башкортостану: емпірична база й теоретичне осмислення
https://doi.org/10.14746/gd.2018.10.5
PDF
Тетяна Ястремська
59-77
Семантична опозиція „верх” – „низ”: прислівники в говорах української мови (епідигматичний аспект)
https://doi.org/10.14746/gd.2018.10.6
PDF
Halina Karaś
79-97
Formy oboczne miejscownika liczby pojedynczej (w) domu – (w) domie w gwarach polskich na Litwie
https://doi.org/10.14746/gd.2018.10.7
PDF
Anna Kostecka-Sadowa
99-109
Wybrane zjawiska słowotwórcze przymiotnika w polszczyźnie południowokresowej (na przykładzie obwodu lwowskiego)
https://doi.org/10.14746/gd.2018.10.8
PDF
Оксана Сімович
111-125
Символ – значення – словник: шляхи інтерпретації
https://doi.org/10.14746/gd.2018.10.9
PDF
Ганна Мартинова
127-133
Діалектний словник як репрезентант явищ матеріальної та духовної культури народу
https://doi.org/10.14746/gd.2018.10.10
PDF
Людмила Віталіївна Рябець
135-144
Ідеографічний словник як форма представлення діалектного матеріалу
https://doi.org/10.14746/gd.2018.10.11
PDF
Justyna Kobus
145-152
Wialnia i młynek w języku mieszkańców wybranych wsi wielkopolskich
https://doi.org/10.14746/gd.2018.10.12
PDF
Błażej Osowski
153-161
Układ nadawczo-odbiorczy w wielkopolskich inwentarzach z 2. połowy XVIII wieku
https://doi.org/10.14746/gd.2018.10.13
PDF