Tom 10 (2018)
Pełny numer
PDF

Artykuły i rozprawy

Павло Гриценко
9-21
Архівувати – досліджувати – повертати із забуття: нотатки до творчого портрету Наталі Хобзей
PDF
Наталія Хібеба
33-47
Слово коровай: діалектний текст та обрядовий контекст
PDF
Марина Ткачук
49-57
Текстове представлення українських переселенських говірок Башкортостану: емпірична база й теоретичне осмислення
PDF
Тетяна Ястремська
59-77
Семантична опозиція „верх” – „низ”: прислівники в говорах української мови (епідигматичний аспект)
PDF
Halina Karaś
79-97
Formy oboczne miejscownika liczby pojedynczej (w) domu – (w) domie w gwarach polskich na Litwie
PDF
Anna Kostecka-Sadowa
99-109
Wybrane zjawiska słowotwórcze przymiotnika w polszczyźnie południowokresowej (na przykładzie obwodu lwowskiego)
PDF
Оксана Сімович
111-125
Символ – значення – словник: шляхи інтерпретації
PDF
Ганна Мартинова
127-133
Діалектний словник як репрезентант явищ матеріальної та духовної культури народу
PDF
Людмила Віталіївна Рябець
135-144
Ідеографічний словник як форма представлення діалектного матеріалу
PDF
Justyna Kobus
145-152
Wialnia i młynek w języku mieszkańców wybranych wsi wielkopolskich
PDF
Błażej Osowski
153-161
Układ nadawczo-odbiorczy w wielkopolskich inwentarzach z 2. połowy XVIII wieku
PDF

Materiały do dialektologii

Ірина Романина, Тетяна Ястремська
23-31
Бібліографія праць Наталії Хобзей
pdf
Jerzy Sierociuk
163-164
Materiały do osiągnięć leksykografii słowiańskiej
pdf