Методологія експериментально-фонетичного дослідження діалектного мовлення
PDF

Słowa kluczowe

експериментально-фонетичний аналіз
усне мовлення
діалектний текст
фраза
синтагма
пауза

Jak cytować

Вербич, Н. . (2020). Методологія експериментально-фонетичного дослідження діалектного мовлення. Gwary Dziś, 12, 281–288. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.21

Abstrakt

У статті описано методологію та методи дослідження інтонації діалектного мовлення. Закцентовано на проблемах, що постають перед експлораторами під час запису матеріалу, йдеться зокрема про технічні характеристики звукових файлів, питання підбору інформантів, можливості опрацювання зашумлених текстів. Джерельну базу формують власні записи автора, а також аудіозаписи з Українського діалектного фонофонду Інституту української мови НАН України. Особливу увагу приділено членуванню діалектної оповіді на окремі сегменти. Засвідчено відмінності між реальним звучанням діалектного мовлення і його сприйняттям під час слухового аналізу. Наголошено на необхідності використання спеціальних програм для аналізу звукового мовлення.

https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.21
PDF

Bibliografia

Артемов В.А. [Artemov V.A.] (1956), Экспериментальная фонетика [Jeksperimental’naja fonetika], Москва.

Багмут А.Й., Борисюк І.В., Олійник. Г.П. [Bagmut A.J., Borysjuk I.V., Olijnyk. G.P] (1985), Інтонація спонтанного мовлення [Intonacija spontannogo movlennja], Київ.

Белая А.С. [Belaja A.S.] (1984), Акцентно-ритмическая структура слова в южно-западных говорах украинского языка [Akcentno-ritmicheskaja struktura slova v juzhno-zapadnyh govorah ukrainskogo jazyka], Черновцы.

Бузинськая В.Е. [Buzinskaja V.E.] (1986), Интонационная система (интонация фразы) в покутско-буковинском говоре (экспериментально-фонетическое исследование): автореф. дис. … канд. філол. наук [Intonacionnaja sistema (intonacija frazy) v pokutskobukovinskom govore (jeksperimental’no-foneticheskoe issledovanie): avtoref. dis. … kand. fіlol. nauk.], Ужгород.

Вербич Н.С. [Verbych N.S.] (2011), Фонетичний фонд Інституту української мови НАН України: історія та перспективи розвитку [Fonetychnyj fond Instytutu ukrainskoi movy NAN Ukrainy: istorija ta perspektyvy rozvytku], «Українська мова», № 3, с. 3–8.

Вербич Н.С. [Verbych N.S.] (2015), Особливості сегментування діалектного мовлення: звуковий текст vs хрестоматія [Osoblyvosti segmentuvannja dialektnogo movlennja: zvukovyj tekst vs hrestomatija], «Мовознавство», № 5, с. 21–29.

Вербич Н.С. [Verbych N.S.] (2017), До питання про макросегментацію діалектного тексту [Do pytannja pro makrosegmentaciju dialektnogo tekstu], «Мовознавство», № 1, с. 57–63.

Костина Л.Ю. [Kostina L.Ju.] (2006), Современные носители говора: критерии отбора [Sovremennye nositeli govora: kriterii otbora], [в:] Русские говоры: вчера, сегодня, завтра, Тамбов.

Мартинова Г. [Martynova G.] (2003), Середньонаддніпрянський діалект. Фонетика і фонологія [Seredn’onaddniprjans’kyj dialekt. Fonetyka i fonologija], Черкаси.