Wybrane aspekty funkcjonowania gwar słowiańskich w Internecie

Main Article Content

Błażej Osowski

Abstrakt

Materiał badawczy dotyczy gwar wiejskich i miejskich oraz dialektów niemal całej Słowiańszczyzny: z terenu Białorusi, Bułgarii, Czech, Macedonii, Polski, Serbii, Słowacji, Ukrainy. Artykuł składa się z części teoretycznej poświęconej badaniom językoznawczym nad siecią i komunikacji komputerowej oraz dwóch części analitycznych. Pierwsza, o charakterze ogólnym, ma za cel określenie kodów używanych na badanych fanpage’ach oraz motywacji ich zakładania. Cel drugiej części analitycznej, mającej charakter rozważań szczegółowych, to omówienie budowy postów słownikowych na przykładzie jednego z najstarszych, polskich fanpage’y poświęconych tematyce gwarowej Dawniej tutej – gwara wielkopolska.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Osowski, B. (2020). Wybrane aspekty funkcjonowania gwar słowiańskich w Internecie. Gwary Dziś, 13, 135–152. https://doi.org/10.14746/gd.2020.13.6
Dział
Artykuły i rozprawy

Bibliografia

 1. Bibliography:
 2. Bugajski M. (2010), Sytuacja komunikacyjna a zmiany językowe (rekonesans badawczy), [in:] Sytuacja komunikacyjna i jej parametry. I monografia z cyklu Sytuacje – komunikacja – konteksty, G. Sawicka (ed.), Bydgoszcz 2010, pp. 134–145.
 3. Cemborowski B. (2014), O promowaniu dialektu wielkopolskiego w Internecie. Raport z badań, “Adeptus. Pismo humanistów” 2014, no. 4, pp. 86–103. On-line access https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/article/view/a.2014.010/282 (5 July 2017).
 4. Chyrzyński T. (2012), Język w Internecie. Formalne, semantyczne i funkcjonalno-pragmatyczne właściwości języka angielskiego i polskiego w komunikacji, Olsztyn.
 5. Crystal D. (2005), The scope of Internet linguistics, first published in “American Association for the Advancement of Science meeting”, February 2005, on-line access www.davidcrystal.com/?fileid=-4113 (31 July 2020).
 6. Czarnecka K. (2015), O sposobach definiowania znaczeń leksyki religijnej w tematycznych słownikach internetowych, “Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 29, pp. 17–35.
 7. Czarnecka K. (2017), W poszukiwaniu tożsamości językowej – internetowa społeczność “Howorymo po swojomu”, Język w regionie – region w języku, B. Osowski, J. Kobus, P. Michalska-Górecka, A. Piotrowska-Wojaczyk (eds.), vol. 2, Poznań, pp. 65–84.
 8. Dąbrowska-Partyka M. (2000), Pismo jako znak tożsamości, Język a tożsamość narodowa, M. Bobrownicka (ed.), Kraków, pp. 169–182.
 9. Dubisz S. (2013), Dialekt i subdialect – integracja językowa – stylizacja subdialectal, [in:] ibid, Językoznawcze studia polonistyczne (pisma wybrane, uzupełnione, zmienione), vol. I: Dialektologia i jej pogranicza, Warszawa, pp. 37–66.
 10. Filiciak M., Tarkowski A. (2014), Dwa zero. Alfabet nowej kultury i inne teksty, Gdańsk–Warszawa.
 11. Greń Z. (2008), Śląska lokalność w Internecie, Oblicza lokalności Ku nowym formom życia lokalnego, J. Kurczewska (ed.), Warszawa, pp. 431–441.
 12. Grzenia J. (2006), Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa.
 13. Kamińska M. (2011), Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu, Poznań.
 14. Kowalewska M. (2015), O rozumieniu i o braku zrozumienia dla memów, [in:] E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania, Warszawa, pp. 181–201.
 15. Krzysztofek K. (2008), Wirtualna reterytorializacja: czy istnieje lokalność w cyberprzestrzeni, Oblicza lokalności Ku nowym formom życia lokalnego, J. Kurczewska (ed.), Warszawa, pp. 391–414.
 16. Piskorz K. (2013), Internetowe memy, hieroglify XXI wieku, [in:] Współczesne media. Język mediów, I. Hofman, D. Kępa-Figura (eds.), Lublin, pp. 227–238.
 17. Schneider S.M., Foot K.A. (2008), Sieć WWW jako przedmiot badań naukowych, Język @ multimedia 2. WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (eds.), Wrocław, pp. 23–33.
 18. Urbańczyk S. (2000), Słowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i użyteczność, edition 4 changed and extended, chapter 3: Nowe słowniki, B. Sieradzka-Baziur, Kraków.
 19. Żmigrodzki P. (2008), Słowo – słownik – rzeczywistość. Z problemów leksykografii i metaleksykografii, Kraków.
 20. Sources:
 21. Dawniej tutej – Dawniej tutej – gwara wielkopolska, https://www.facebook.com/dawniejtutej/.
 22. Dialekty Lubelszczyzny – Dialekty Lubelszczyzny, https://www.facebook.com/Dialekty-Lubelszczyzny-239956002840976/.
 23. Górole Żywieccy – Górole Żywieccy, Hej gronicki, gronicki, Wy muoje kuochane, https://www.facebook.com/GoroleZywieccy/.
 24. gryfnie – gryfnie, https://www.facebook.com/gryfnie/.
 25. Gwara Białostocka – Gwara Białostocka, https://www.facebook.com/SubdialectBialostocka/?fref=pb&hc_location=profile_browser.
 26. Gwara Góralsko – Gwara Góralsko Skolnego Podholo, https://www.facebook.com/SubdialectGoralska/.
 27. Gwara Zagłębiowska – Gwara Zagłębiowska dla Ciućmoków, https://www.facebook.com/subdialect.zaglebiowska.dla.ciucmokow/?fref=ts.
 28. Honza Hantec – Honza Hlaváček – šiřitel brněnského hantecu, https://www.facebook.com/HonzaHantec/.
 29. Howorymo – Howorymo po swojomu, https://www.facebook.com/howorymoposwojomu/.
 30. Kielecki Dialekt – Kielecki Dialekt CK mowa miejscowa – twarde końcówki i gwara świętokrzyska, https://www.facebook.com/Kielecki-Dialekt-CK-mowa-miejscowa-twarde-ko %C5%84c%C3%B3wki-i-subdialect-%C5%9Bwi%C4%99tokrzyska-228035863961466/.
 31. Lemkoland – Lemkoland, https://www.facebook.com/Lemkoland/.
 32. Lwowski słówku – Lwowski słówku, https://www.facebook.com/pg/lw1919/about/?ref=page_internal.
 33. Pałuki – GWARA PAŁUCKA – jak kiejsiś nasze babusie i dziadusie godali, https://www.facebook.com/groups/538858839613644/.
 34. Pa prostu – Razmaulaj Pa Prostu, https://www.facebook.com/Razmaulaj-Pa-Prostu-475917992505876/.
 35. Poezie – Poezie moravského disentu, https://www.facebook.com/Poezie-moravsk%C3%A9ho-disentu-250093408232/.
 36. Po hajnowsku – Leksykon hajnowski, https://www.facebook.com/pohajnowsku/.
 37. Po łódzku – Mówimy po łódzku, https://www.facebook.com/mowimypolodzku/.
 38. SGMP – Słownik gwary miejskiej Poznania, M. Gruchmanowa, B. Walczak (eds.), Warszawa–Poznań 1997.
 39. SJPD – Słownik języka polskiego, W. Doroszewski (ed.), vol. 1–11, Warszawa 1958–1969.
 40. Ślónsko godka – Ślónsko godka dla Hanysów i Goroli, https://www.facebook.com/godejachim/.
 41. Svoja – Svoja.org, https://www.facebook.com/Svoja.org/.
 42. Wala – Wala – typowa susiedka, https://www.facebook.com/walaczka/.
 43. Warzymy – Warzymy-Wařymy i pichcymy Po Našymu, https://www.facebook.com/groups/127108857368336/?fref=ts.
 44. Z Bytomia – Rubens był z Bytomia, https://www.facebook.com/rubensZbytomia/.
 45. Брациговски диалект – Брациговски диалект, https://www.facebook.com/groups/546627118742813/.
 46. Молода Лемківщина – Молода Лемківщина, https://www.facebook.com/molodlem/.
 47. Панагюрски диалект – Панагюрски диалект, https://www.facebook.com/groups/173265172718781/.
 48. Пиротски говор – Пиротски говор, https://www.facebook.com/pirotski.govor/.
 49. Равногорски диалект – Равногорски диалект, https://www.facebook.com/groups/1673453636243945/.
 50. Pодопски диалект – АЗ ГОВОРЯ НА РОДОПСКИ ДИАЛЕКТ, https://www.facebook.com/groups/294722456731/.