Úkoly české dialektologie na počátku 21. století
PDF

Słowa kluczowe

dialektologie
dialekty
jazykový zeměpis
jazykový atlas
nářeční slovník

Jak cytować

Ireinová, M. (2021). Úkoly české dialektologie na počátku 21. století. Gwary Dziś, 14, 11–16. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.2

Abstrakt

Pracovníci dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky se zabývají výzkumem tradičních teritoriálních dialektů v českém národním jazyce. Vypracovali šest svazků Českého jazykového atlasu (knižně vydáno v letech 1992–2011), dostupný je též v elektronické podobě. Čeští dialektologové zpracovávají Slovník nářečí českého jazyka a Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Spolupracují na jednotlivých svazcích Evropského jazykového atlasu (Atlas linguarum Europae) a Slovanského jazykového atlasu (Общеcлавянский лингвистический атлас).

https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.2
PDF

Bibliografia

ALE, Šipková M., Čižmárová L. (2015), Komentář k mapě: 1.102 Foie (QI: 181). Carte de motivations; Mapa a legenda: 1.102 Foie (QI: 181), [in:] Atlas linguarum Europae, vol. I: Neuvième fascicule: Commentaires, sv. 9, red. N. Saramandu, M. Nevaci, I. Geană, Bucureşti, s. 391–426; 206–223.

ANČJ, Ireinová M., Voženílek V., Pospíšil M., Koníček J., Vondráková A. (2020), Atlas nářečí českého jazyka – krácení vokálů, Olomouc.

Čižmárová L., Kloferová S., Šipková M., Jak se kde mluví, http://www.ujc.cas.cz/sd/publikace/knizni/dialektologicke-odd-publikace/Mapa-ceskych-nareci.html, 10.12.2020.

ČJA, Český jazykový atlas (HTML verze), https://cja.ujc.cas.cz/e-cja/, 10.12.2020.

ČJA, Český jazykový atlas (PDF verze), https://cja.ujc.cas.cz/, 10.12.2020.

Ireinová M., Konečná H. (2015), Nářečí dříve a nyní. Český jazykový atlas, Praha.

Ireinová M., Konečná H. (2016), Slovník nářečí českého jazyka, Praha.

Ireinová M., Přadková P., eds. (2019), Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas, serija fonetikogrammatičeskaja, vypusk 9. Refleksy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt, Praha.

OLA, Общеcлавянский лингвистический атлас [Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas], http://slavatlas.org/, 10.12.2020.

Přadková P. (2020), Slovanský jazykový atlas, Praha.

SNČJ, Slovník nářečí českého jazyka, https://sncj.ujc.cas.cz/, 10.12.2020.

SPJMS, Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, https://spjms.ujc.cas.cz/, 10.12.2020.

Stupňánek B. (2020), Metodologie interaktivního mapového zpracování systematických gramatických struktur, „Gwary Dziś”, t. 12, s. 269–279.