Tom 14 (2021)
Pełny numer
pdf

Artykuły i rozprawy

Jerzy Sierociuk
9
Od Redakcji
https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.1
PDF
Martina Ireinová
11-16
Úkoly české dialektologie na počátku 21. století
https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.2
PDF
Jožica Škofic
17-34
Narečna poimenovanja za kmečke posestnike kot motivacija hišnih imen na Gorenjskem
https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.3
PDF
Dorota Krystyna Rembiszewska
35-43
Metody opracowywania historycznych materiałów gwarowych na przykładzie ankiet Georga Wenkera
https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.4
PDF
Лучия Антонова-Василева
45-57
Диалектни успоредици между славянския север и юг
https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.5
PDF
Katarzyna Sicińska
59-70
Archaiczność polszczyzny południowokresowej. Zagadnienia teoretyczno-metodologiczne
https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.6
PDF
Natalia Ananiewa
71-80
Słownictwo polskie w gwarach rosyjskich (na podstawie materiałów Словаря русских народных говоров)
https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.7
PDF
Helena Grochola-Szczepanek
81-94
Badanie pola tematycznego z zakresu stroju ludowego na podstawie danych z Korpusu Spiskiego
https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.8
PDF
Irena Jaros
95-104
Synonimia słowotwórcza przymiotników w gwarach – wybrane problemy interpretacyjne
https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.9
PDF
Halina Kurek
105-111
Zanikanie formantów rodzinnych w gwarach a nietypowe problemy badawcze współczesnej dialektologii (na przykładzie wsi poddukielskich w Beskidzie Niskim)
https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.10
PDF
Тетяна Ястремська
113-137
Концепт низ: семантика базових слів
https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.11
PDF
Tomasz Jelonek
139-151
Badania leksyki gwarowej w dobie przemian i globalizacji
https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.12
PDF
Halina Karaś
153-163
Rzeczownik hasen i formacje pochodne w gwarze Bugaja na Pogórzu na tle innych gwar
https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.13
PDF
Katarzyna Konczewska
165-174
Dialektologiczne badania terenowe na podstawie kolekcji muzealnej jako metoda budowania nowych kontekstów kulturowych
https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.14
PDF
Михаил Кондратенко
175-182
Понятие «ВРЕМЯ» в нижнелужицком языке
https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.15
PDF
Anna Mlekodaj
183-197
O gwarowej artystycznej metaforze niekonwencjonalnej na przykładzie poezji Podhala
https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.16
PDF
Sergiej Skorwid
199-208
Kalki semantyczne, strukturalne i kolokacyjne z języka rosyjskiego w gwarach polskich na terenie Rosji
https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.17
PDF
Katarzyna Zagłoba
209-218
Klasyfikacja słownictwa z zakresu pola WYPOSAŻENIE I WYSTRÓJ WNĘTRZ
https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.18
PDF
Błażej Osowski
219-226
Wykładniki ekwiwalencji w wybranych inwentarzach z XVIII wieku
https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.19
PDF
Anna Piechnik
227-233
Teksty urzędowe autorstwa mieszkańców wsi jako materiał do badania ich kompetencji komunikacyjnych – problemy i wyzwania metodologiczne
https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.20
PDF
Людвиг Селимски
235-245
Диалектна основа на Pastirska knigha (1848) от Андреа Канова. 1. Фонетика
https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.21
PDF
Kazimierz Sikora
247-263
Gwarowa etykieta językowa i religia
https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.22
PDF
Józef Kąś
265-276
Ikonografia w słowniku gwarowym
https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.23
PDF
Halina Pelcowa
277-288
Hasło w słowniku gwarowym – problem metodologiczny współczesnej dialektologii
https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.24
PDF
Jerzy Sierociuk
289-305
Wielkopolskie Słowniki Regionalne – założenia leksykograficzne serii
https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.25
PDF