Ikonografia w słowniku gwarowym
PDF

Słowa kluczowe

słownik gwarowy
ikonografia
gwara podhalańska

Jak cytować

Kąś, J. (2021). Ikonografia w słowniku gwarowym. Gwary Dziś, 14, 265–276. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.23

Abstrakt

W związku z szybkim zanikaniem wiejskiej kultury materialnej opisy językowe artefaktów stają się coraz trudniejsze. Istotnym elementem dopełniającym takie opisy staje się w tej sytuacji ikonografia. Ikonografia jest więc w słowniku gwarowym:
1) dopełnieniem definicji;
2) szansą weryfikacji definicji;
3) pomocą w poprawnym ustawieniu ekspozycji etnograficznych;
4) środkiem przedstawienia specyfiki etnograficznej w danym regionie;
5) uzupełnieniem opisu etnologicznego;
6) środkiem przedstawienia relacji między elementami składowymi artefaktu złożonego konstrukcyjnie.

https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.23
PDF

Bibliografia

Brylak-Załuska M. (red.) (2020), Krakowiacy, Lachy, Górale. Stroje wsi małopolskiej, t. I–X, Nowy Sącz.

Bułka W. (2009), Mały słownik gwary góralskiej z Rycerki Górnej, Bielsko-Biała. Co wieś (2014), Co wieś, to inna pieśń. Słownik gwary Bukówca Górnego w Wielkopolsce i regionu Spisza w Małopolsce, (praca zbiorowa), Kraków.

Jost H. (1987), Słownik gwarowych wyrazów technicznych z terenu Podtatrza, Nowy Sącz.

Jurczyk I. (2009), Słownik gwary wsi Wola Radziszowska, Wola Radziszowska.

Karaś H. (2020), Gwara Bugaja na Pogórzu (gm. Biecz, pow. Gorlice), Warszawa.

Kawalec J. (1964), Tańczący jastrząb, Warszawa.

Kąś J. (2003), Etnografia w słowniku gwarowym, [w:] Gwary Dziś, t. 2. Regionalne słowniki i atlasy gwarowe, red. J. Sierociuk, Poznań, s. 239–246.

Kąś J. (2003), Słownik gwary orawskiej, Kraków [II wyd. 2011].

Kąś J. (2015–2019), Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej, Bukowina Tatrzańska–Kraków–Nowy Sącz.

Kąś J. (2017), Dlaczego ilustrowany leksykon gwary i kultury…, a nie słownik gwary…?, [w:] Діалекти в синхронії та діахронії. Трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології, Kijów, s. 144–157.

Kobus J., Stępień M. (red.) (2018), Słownik języka mieszkańców okolic Czerniejewa. Praca na roli i w gospodarstwie, Poznań 2018.

Kucała M. (1957), Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich, Wrocław.

Kurzeja M. (2012), Słownik gwary górali łąckich, Łącko.

Łomnicka-Dulak W. (2018), Nadpopradzka dawność. Gwara i kultura górali z okolic Piwnicznej, Piwniczna-Zdrój–Nowy Sącz.

MSGP (2009), Mały słownik gwar polskich, red. J. Wronicz, Kraków.

Osowski B. (red.) (2018), Gospodyni. Słownik języka mieszkańców powiatu kolskiego, Poznań.

Osowski B. (red.) (2018), Gospodarz. Słownik języka mieszkańców powiatu kolskiego, Poznań.

Pelcowa H. (2012–), Słownik gwar Lubelszczyzny, Lublin.

SGP, Słownik gwar polskich, red. M. Karaś (Źródła, z. 1–2), J. Reichan (z. 3–15), J. Okoniowa (z. 16–27), R. Kucharzyk (z. 28–), Kraków 1977–.

Sierociuk J. (red.) (2019), Słownik języka mieszkańców ziemi łukowskiej, Praca na roli i w gospodarstwie. Poznań.

Starek E. (1954), Strój spiski, Atlas Polskich Strojów Ludowych, cz. V: Małopolska, z. 15, Wrocław.

Starek E. (1966), Strój orawski, Atlas Polskich Strojów Ludowych, cz. V: Małopolska, z. 11, Wrocław.

Szewczyk Z. (2014), Słownik gwary Lachów Sądeckich, Podegrodzie.

Trebunia-Staszel S., Etynkowscy A. i M., Fiedler K. (2015), Strój podhalański, Atlas Polskich Strojów Ludowych, cz. V: Małopolska, z. 18, Wrocław.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Gwary Dziś są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Gwary Dziś udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 r. w Gwarach Dziś pod następującymi warunkami:

uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.
Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.