Kalki semantyczne, strukturalne i kolokacyjne z języka rosyjskiego w gwarach polskich na terenie Rosji
PDF

Słowa kluczowe

polskie gwary przesiedleńcze w Rosji
kontakt językowy
adaptowane zapożyczenia
kalki semantyczne i strukturalne
kolokacje

Jak cytować

Skorwid, S. (2021). Kalki semantyczne, strukturalne i kolokacyjne z języka rosyjskiego w gwarach polskich na terenie Rosji. Gwary Dziś, 14, 199–208. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.17

Abstrakt

W artykule przedstawiono rozważania dotyczące systemu leksykalnego polskich gwar przesiedleńczych w Rosji, który uległ silnemu wpływowi dominującego języka ich otoczenia. Autor omawia zagadnienia związane z wyodrębnieniem semantycznych i strukturalnych kalk w tych gwarach i w szczególności z rozróżnieniem kalk i adaptowanych zapożyczeń z języka rosyjskiego. Te problemy powstają na skutek bliskiej pokrewności kontaktujących się słowiańskich odmian językowych. W celu rozwiązania części tych problemów, uwzględniając fakt, że w wielu przypadkach kalki i/lub adaptowane zapożyczenia używane są w ściśle określonych kolokacjach, w artykule zaproponowano wprowadzenie pojęcia „kalki kolokacyjne”, które, zdaniem autora, pozwala na adekwatny opis badanych zjawisk.

https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.17
PDF

Bibliografia

Mitrenga-Ulitina S. (2015), Język polski mieszkańców wsi Wierszyna na Syberii, Lublin.

Obara J. (1989), Teoretyczne problemy kalkowania, Wrocław.

Słownik polszczyzny XVI wieku, edycja internetowa: https://spxvi.edu.pl.

Stupiński E. (2009), Polszczyzna okolic Krasnojarska, rozprawa doktorska, Łódź (rękopis).

Ананьева Н.Е. [Ananeva N.E.] (2013), Типология польских говоров Сибири и результаты их контактов с русским идиомом [Topologiia polskikh govorov Sibiri i rezultaty ikh kontaktov s russkim idiomom], [w]: Славянское языкознание. XV Международный съезд славистов.

Минск, 2013 г. Доклады российской делегации [Slavianskoe iazykoznanie. XV Mezhdunarodnyǐ sezd slavistov. Minsk, 2013], ред. А.М. Молдован, С. М. Толстая [A.M. Moldovan, S.M. Tolstaia], Москва, s. 467–478.

Грот Я.К. [Grot I͡a.K.] (1899), Труды II. Филологические разыскания 1852–1892 [Trudy II. Filologicheskie razyskani͡ia], Санкт-Петербург Дорошко Э. [Doroshko Ė.] (2016), Явление калькирования в польском говоре жителей деревни Вершина в Сибири [Yavlenie kalkirovaniia v polskom govore zhitelei derevni Vershina v Sibiri], „Emigrantologia Słowian” 2, s. 63–75.

Егоров И.М. [Egorov I.M.] (2016), Польский переселенческий говор в Республике Хакасия и в Красноярском крае РФ (фонетика, морфология имени существительного и глагола) [Polskii pereselencheskii govor v Respublike Khakasiia v Krasnoiarskom krae RF (fonetika, morfologia imeni sushchestvitelnogo i glagola)], выпускная квалификационная работа [vypusknaia kvalifikatsionnaia rabota], Москва (rękopis).

Крысин Л.П. [Krysin L.P.] (1968), Иноязычные слова в современном русском языке [Inoiazychnye slova v sovremennom russkom iazyke], Москва.

СРНГ 46, Словарь русских народных говоров [Slovar russkikh narodnykh govorov], гл. ред. Ф.Ф. Сороколетов [F.F. Sorokoletov], Санкт-Петербург, 2013.