Kalki semantyczne, strukturalne i kolokacyjne z języka rosyjskiego w gwarach polskich na terenie Rosji

Main Article Content

Sergiej Skorwid

Abstrakt

W artykule przedstawiono rozważania dotyczące systemu leksykalnego polskich gwar przesiedleńczych w Rosji, który uległ silnemu wpływowi dominującego języka ich otoczenia. Autor omawia zagadnienia związane z wyodrębnieniem semantycznych i strukturalnych kalk w tych gwarach i w szczególności z rozróżnieniem kalk i adaptowanych zapożyczeń z języka rosyjskiego. Te problemy powstają na skutek bliskiej pokrewności kontaktujących się słowiańskich odmian językowych. W celu rozwiązania części tych problemów, uwzględniając fakt, że w wielu przypadkach kalki i/lub adaptowane zapożyczenia używane są w ściśle określonych kolokacjach, w artykule zaproponowano wprowadzenie pojęcia „kalki kolokacyjne”, które, zdaniem autora, pozwala na adekwatny opis badanych zjawisk.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skorwid, S. (2021). Kalki semantyczne, strukturalne i kolokacyjne z języka rosyjskiego w gwarach polskich na terenie Rosji. Gwary Dziś, 14, 199-208. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.17
Dział
Artykuły i rozprawy

Bibliografia

  1. Mitrenga-Ulitina S. (2015), Język polski mieszkańców wsi Wierszyna na Syberii, Lublin.
  2. Obara J. (1989), Teoretyczne problemy kalkowania, Wrocław.
  3. Słownik polszczyzny XVI wieku, edycja internetowa: https://spxvi.edu.pl.
  4. Stupiński E. (2009), Polszczyzna okolic Krasnojarska, rozprawa doktorska, Łódź (rękopis).
  5. Ананьева Н.Е. [Ananeva N.E.] (2013), Типология польских говоров Сибири и результаты их контактов с русским идиомом [Topologiia polskikh govorov Sibiri i rezultaty ikh kontaktov s russkim idiomom], [w]: Славянское языкознание. XV Международный съезд славистов.
  6. Минск, 2013 г. Доклады российской делегации [Slavianskoe iazykoznanie. XV Mezhdunarodnyǐ sezd slavistov. Minsk, 2013], ред. А.М. Молдован, С. М. Толстая [A.M. Moldovan, S.M. Tolstaia], Москва, s. 467–478.
  7. Грот Я.К. [Grot I͡a.K.] (1899), Труды II. Филологические разыскания 1852–1892 [Trudy II. Filologicheskie razyskani͡ia], Санкт-Петербург Дорошко Э. [Doroshko Ė.] (2016), Явление калькирования в польском говоре жителей деревни Вершина в Сибири [Yavlenie kalkirovaniia v polskom govore zhitelei derevni Vershina v Sibiri], „Emigrantologia Słowian” 2, s. 63–75.
  8. Егоров И.М. [Egorov I.M.] (2016), Польский переселенческий говор в Республике Хакасия и в Красноярском крае РФ (фонетика, морфология имени существительного и глагола) [Polskii pereselencheskii govor v Respublike Khakasiia v Krasnoiarskom krae RF (fonetika, morfologia imeni sushchestvitelnogo i glagola)], выпускная квалификационная работа [vypusknaia kvalifikatsionnaia rabota], Москва (rękopis).
  9. Крысин Л.П. [Krysin L.P.] (1968), Иноязычные слова в современном русском языке [Inoiazychnye slova v sovremennom russkom iazyke], Москва.
  10. СРНГ 46, Словарь русских народных говоров [Slovar russkikh narodnykh govorov], гл. ред. Ф.Ф. Сороколетов [F.F. Sorokoletov], Санкт-Петербург, 2013.