Kontakt
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
Collegium Novum
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
e-mail: wkn@amu.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Mateusz Jaworski
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
Telefon 607250342

Wsparcie techniczne

Pressto