Kontakt

Instytut Filologii Rosyjskiej UAMCollegium Novumal. Niepodległości 461-874 Poznańe-mail: wkn@amu.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Mateusz Jaworski
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
Tel. 607250342

Wsparcie techniczne

Pressto