Pressto.

Nagłowek strony

Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog

Baner

OPIS CZASOPISMA
„Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog” to czasopismo naukowe Wschodniosłowiańskiego Koła Naukowego przy Instytucie Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest nową propozycją wydawniczą adresowaną do młodych naukowców (również obcokrajowców), którzy zainteresowani są specyfiką współczesnego spojrzenia na historię, ewolucję myśli społecznej, obecną kondycję polityczno-ekonomiczną, a także na rozwój sztuki, literatur i języków w państwach wschodniosłowiańskich. W czasopiśmie publikowane są artykuły dotyczące szeroko rozumianej przestrzeni kulturowej (w wymiarze materialnym i duchowym), widzianej z perspektywy młodego pokolenia humanistów. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje problematykę takich obszarów badawczych jak: literaturoznawstwo, komparatystyka literacko-kulturowa oraz językoznawstwo.

INDEKSOWANE W:

Index Copernicus

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:DOI: 10.14746/kwod
ISSN: 2391-470X
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD  2015 r. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Statystyka pobierania artykułów czasopisma

1871

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo