Pressto.

Nagłowek strony

Aktualności

Finansowanie czasopisma

 

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog numery 2,3,4,6 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 
Opublikowane: 2018-11-03
 
1 - 1 z 1 elementów


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo