Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog

Aktualny numer

Nr 9 (2019)
Opublikowany 2020 października 13

OPIS CZASOPISMA
„Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog” to czasopismo naukowe działające przy Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest ono propozycją wydawniczą adresowaną do naukowców (również obcokrajowców), którzy zainteresowani są badaniami literaturoznawczymi, językoznawczymi i kulturologicznymi w obrębie Słowiańszczyzny Wschodniej. W czasopiśmie publikowane są artykuły dotyczące szeroko rozumianej przestrzeni kulturowej (w wymiarze materialnym i duchowym), widzianej z perspektywy młodego pokolenia humanistów. 

Zasady recenzowania

Polityka otwartego dostępu

Zasady etyki

 

INDEKSOWANE W:

Index Copernicus

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Index Copernicus 55,39

DOI: 10.14746/kwod ISSN: 2391-470X PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD  2015 r. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Ogłoszenia

Aktualizacja platformy PRESSto

W dniach 11- 20.12.2019r. będzie przeprowadzana aktualizacja platformy PRESSto oraz dostosowanie interfejsu witryny do kolejnej wersji systemu OJS3. W związku z tymi pracami uprzejmie prosimy o o niewprowadzanie nowych artykułów i kont użytkowników. Przerwa w działaniu będzie dotyczyła również obsługi pełnego procesu redakcyjnego. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Z poważaniem,

Redakcja PRESSto


Więcej…

2019 grudnia 10

Finansowanie czasopisma


Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog numery 2,3,4,6 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Więcej…

2018 listopada 3

Artykuły

Oksana Blashkiv
11-22
Радянський джентльмен: український професор супроти викликів історії
pdf
Antoni Bortnowski
23-36
Мотив одиночества в раннем творчестве Ирен Немировски
pdf
Justyna Joppek
37-45
Specyfika opisu „szczęśliwych” posągów na stacji metra Plac Rewolucji w rosyjskich źródłach internetowych
pdf
Michał Kołakowski
47-57
Wojna oczami „nacbola”. Obraz wojny w zbiorze opowiadań Smrt Eduarda Limonowa
pdf
Liubomir Krupka
59-65
«Дожити до ста»: моделювання героя в романі Володимира Лиса Століття Якова
pdf
Konrad Kuczara
67-95
Między Kijowem a Konstantynopolem Relacje Kościoła ukraińskiego z Patriarchatem Ekumenicznym (X–XXI w.)
pdf
Julia Poczynok
97-112
Elementy wizualne w kulturze eksperymentu w ujęciu psychologicznym
pdf
Natalia Popovich
113-128
Nabokow w masy: Obrona Łużyna na dużym ekranie
pdf
Oksana Pukhonska
129-138
Posttotalitarna pamięć jako wyzwanie we współczesnej kulturze wschodnioeuropejskiej
pdf
Marta Siekierska
139-147
Odessa i Sarajewo. Dyskurs przestrzeni miejskiej. Uwagi wstępne
pdf
Anna Stryjakowska
149-155
Powieść в Советском союзе не было аддерола Olgi Breininger z perspektywy posthumanizmu
pdf
Roman Szubin
157-169
Postać wszechświatowego człowieka w twórczości reżysera, scenarzysty i muzyka Michaiła Miesteckiego
pdf
Maciej Waraczewski
171-177
Język i struktura Грамоты кн. Дмитрия Юрьевича в. кн. Василию Васильевичу. Problem tekstowości
pdf
Katarzyna Zagórska
179-193
Językowe sposoby autoprezentacji (na przykładzie) regionalnego ośrodka telewizyjnego w Archangielsku
pdf
Aleksandra Zywert
195-208
Centrum i peryferia. Obraz Moskwy w powieści Dmitrija Głuchowskiego Tekst
pdf
Wyświetl wszystkie wydania