OPIS CZASOPISMA
„Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog” to czasopismo naukowe działające przy Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest ono propozycją wydawniczą adresowaną do naukowców (również obcokrajowców), którzy zainteresowani są badaniami literaturoznawczymi, językoznawczymi i kulturologicznymi w obrębie Słowiańszczyzny Wschodniej. W czasopiśmie publikowane są artykuły dotyczące szeroko rozumianej przestrzeni kulturowej (w wymiarze materialnym i duchowym), widzianej z perspektywy młodego pokolenia humanistów. 

Zasady recenzowania

Polityka otwartego dostępu

Zasady etyki

Redakcja:

prof. UAM dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki (UAM, Poznań) - redaktor naczelny

dr Mateusz Jaworski (UAM, Poznań) - redaktor naukowy 

 

Kolegium redakcyjne:

dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz, prof. UAM (Poznań)

dr hab. Krzysztof Kusal, prof. UWr (Wrocław)

prof. Natália Muránska, (Nitra)

dr hab. Joanna Orzechowska, UWM (Olsztyn)

dr hab. Anna Paszkiewicz, prof. UWr (Wrocław)

dr hab. Michał Sarnowski, prof. UWr (Wrocław)

dr hab. Andrzej Sitarski, prof. UAM (Poznań

prof. Irina Zacharczuk, (Rivne)

INDEKSOWANE W:

Index Copernicus

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Index Copernicus 55,39

ISSN: 2391-470X
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD  2015 r. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Aktualizacja platformy PRESSto

2019-12-10

W dniach 11- 20.12.2019r. będzie przeprowadzana aktualizacja platformy PRESSto oraz dostosowanie interfejsu witryny do kolejnej wersji systemu OJS3. W związku z tymi pracami uprzejmie prosimy o o niewprowadzanie nowych artykułów i kont użytkowników. Przerwa w działaniu będzie dotyczyła również obsługi pełnego procesu redakcyjnego. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Z poważaniem,

Redakcja PRESSto

Finansowanie czasopisma

2018-11-03


Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog numery 2,3,4,6 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Nr 9 (2019)

Opublikowane: 2020-10-13

Wyświetl wszystkie numery