Elementy wizualne w kulturze eksperymentu w ujęciu psychologicznym
pdf

Słowa kluczowe

intermedialność
fotografia
liberatura
komiks
instalacja
eksperymentalna muzyka

Jak cytować

Poczynok, J. (2019). Elementy wizualne w kulturze eksperymentu w ujęciu psychologicznym. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, (9), 97–112. https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.7

Abstrakt

In the article there is a whole range of the different examples related to the culture of experiment, especially in the context of the interrelations between literature and visual arts, music and photography. The paper touches upon the questions of mediality, intermediality, the relationship between word and picture, as well as sound and movement. The main aim of the article is to demonstrate the phenomenon of interweaving various types of arts worldwide.

https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.7
pdf

Bibliografia

Beck Martin, On Formatting History (stored and exhibited). Critical Condition. Ed. Julie Ault, Martin Beck. Essen: KokereiZallverein, 2003.

Dawidek-Gryglicka Małgorzata. Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967., Kraków-Wrocław: Korporacja Ha!art, 2012.

Fajfer Zenon. dwadzieścia jeden liter. Kraków: Korporacja Ha!art, 2010.

Fajfer Zenon. Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999 – 2009. Kraków: Kraków: Korporacja Ha!art, 2010.

Fajfer Zenon. Powieki. Szczecin: Wydawnictwo Forma, 2013.

Godfrey Tony. Conceptual Art. London: Phaidon Press, 1998.

Koszowy Marta. W poszukiwaniu rzeczywistości. Mediacyjna rola fotografii we współczesnej prozie polskiej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2013.

Monftfort Nick, Zegar światowy. Przeł. Piotr Marecki. Kraków: Korporacja Ha!art, 2014.

Niemczyk Krzysztof. Przypadek twórczy, Kraków: Wydawnictwo Mocak, 2014.

Nycz Ryszard. Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Kraków: Wydawnictwo IBL, 2000.

Pawlicka Urszula. (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka. Kraków: Korporacja Ha!art, 2012.

Perloff Marjorie. Modernizm XXI wieku. „Nowe” poetyki, Przeł. K. Bartczak, Tomasz Cieślak-Sokołowski. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2012.

Romańska-Malina Olga. Bunt Literatów. Warszawa – Bielsko-Biała: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009.

Rypson Piotr. O tym jak słowo ciałem się stało. Antropologia twórczości słownej, Zagadnienia i wybór tekstów. Red. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, Agnieszka Karpowicz, Justyna Kowalska-Leder. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.

Varga Krzysztof, Julio Cortazar. Gra w klasy. Kolekcja literatury XX wieku. Web. 20.12.2019. < https://wyborcza.pl/1,75410,2272258.html>.

Wiktor Karolina. Wołgą przez afazję. Warszawa-Kraków: Korporacja Ha!art, 2014.

Sztuka i wolność. Psychoanalityczna refleksja nad znaczeniem twórczości. Red. Elżbieta Sala. Kraków: Wydawnictwo Mocak, 2014.

Autoreprezentacja. Akademia ruchu, Miasto. Pole akcji. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2012.

Wykład Radosława Nowakowskiego. Hiperteksty, hipertłumaczenia. Lwów 2012.