Zespół redakcyjny

Redakcja:

prof. UAM dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki (UAM, Poznań) - redaktor naczelny

dr Mateusz Jaworski (UAM, Poznań) - redaktor naukowy 

Kolegium redakcyjne:

dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz, prof. UAM (Poznań)

dr hab. Krzysztof Kusal, prof. UWr (Wrocław)

prof. Natália Muránska, (Nitra)

dr hab. Joanna Orzechowska, UWM (Olsztyn)

dr hab. Anna Paszkiewicz, prof. UWr (Wrocław)

dr hab. Michał Sarnowski, prof. UWr (Wrocław)

dr hab. Andrzej Sitarski, prof. UAM (Poznań

prof. Irina Zacharczuk, (Rivne)