Nr 9 (2019)

Artykuły

Oksana Blashkiv
11-22
Радянський джентльмен: український професор супроти викликів історії
https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.1
pdf
Antoni Bortnowski
23-36
Мотив одиночества в раннем творчестве Ирен Немировски
https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.2
pdf
Justyna Joppek
37-45
Specyfika opisu „szczęśliwych” posągów na stacji metra Plac Rewolucji w rosyjskich źródłach internetowych
https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.3
pdf
Michał Kołakowski
47-57
Wojna oczami „nacbola”. Obraz wojny w zbiorze opowiadań Smrt Eduarda Limonowa
https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.4
pdf
Liubomir Krupka
59-65
«Дожити до ста»: моделювання героя в романі Володимира Лиса Століття Якова
https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.5
pdf
Konrad Kuczara
67-95
Między Kijowem a Konstantynopolem Relacje Kościoła ukraińskiego z Patriarchatem Ekumenicznym (X–XXI w.)
https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.6
pdf
Julia Poczynok
97-112
Elementy wizualne w kulturze eksperymentu w ujęciu psychologicznym
https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.7
pdf
Natalia Popovich
113-128
Nabokow w masy: Obrona Łużyna na dużym ekranie
https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.8
pdf
Oksana Pukhonska
129-138
Posttotalitarna pamięć jako wyzwanie we współczesnej kulturze wschodnioeuropejskiej
https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.9
pdf
Marta Siekierska
139-147
Odessa i Sarajewo. Dyskurs przestrzeni miejskiej. Uwagi wstępne
https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.10
pdf
Anna Stryjakowska
149-155
Powieść в Советском союзе не было аддерола Olgi Breininger z perspektywy posthumanizmu
https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.11
pdf
Roman Szubin
157-169
Postać wszechświatowego człowieka w twórczości reżysera, scenarzysty i muzyka Michaiła Miesteckiego
https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.12
pdf
Maciej Waraczewski
171-177
Język i struktura Грамоты кн. Дмитрия Юрьевича в. кн. Василию Васильевичу. Problem tekstowości
https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.13
pdf
Katarzyna Zagórska
179-193
Językowe sposoby autoprezentacji (na przykładzie) regionalnego ośrodka telewizyjnego w Archangielsku
https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.14
pdf
Aleksandra Zywert
195-208
Centrum i peryferia. Obraz Moskwy w powieści Dmitrija Głuchowskiego Tekst
https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.15
pdf