Wojna oczami „nacbola”. Obraz wojny w zbiorze opowiadań Smrt Eduarda Limonowa
pdf

Słowa kluczowe

współczesna literatura wojenna
apologia wojny
narodowy bolszewizm
Eduard Limonow
rozpad Jugosławii

Jak cytować

Kołakowski, M. (2019). Wojna oczami „nacbola”. Obraz wojny w zbiorze opowiadań Smrt Eduarda Limonowa. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, (9), 47–57. https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.4

Abstrakt

The article is devoted to the image of war in Smrt – a collection of short stories written by Eduard Limonov. Eduard Limonov is a controversial Russian writer and politician known for his extremist worldview, scandalous literary works and involvement in the national-bolshevik movement. The action of most of the stories is set against the backdrop of the Yugoslav Wars. Limonov describes the dark sides of the war: death, suffering of civilians and atrocities, but at the same time claims that war creates an excellent opportunity to experience a fascinating adventure and to become a true hero. In his opinion, the war is completely consistent with the most basic human instincts, therefore, it is not surprising that many soldiers participate in war with enthusiasm and prefer it to a boring, stabilized life.

https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.4
pdf

Bibliografia

Aristov Denis. "Okopnaâ pravda" včera i segodnâ, Filologičeskij klass 23 (2010): 30-35. Web. 5.03.2020. https://cyberleninka.ru/article/n/okopnaya-pravda-vchera-i-segodnya

Babčenko Arkadij. Desâtʹ serij o vojne. Moskva: OGI 2002 [Бабченко Аркадий. Десять серий о войне. Москва: ОГИ 2002.]

Bieliński Robert. Antropogeniczny świat „zbędnego człowieka” bohatera emigracyjnych trylogii Eduarda Limonowa. Toruń: Wydawnictwo Naukowe GRADO, 2011.

Bykov Dmitrij. Pered pryžkom. Družba Narodov 1 (2009). Web. 1.02.2019. http://magazines.russ.ru/druzhba/2009/1/d14.html

Kołakowski Michał. „Eduard Limonow – zarys politycznej działalności pisarza”. Literatura i władza. Związki na gruncie rosyjskim w XVIII-XXI wieku. Red. M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, K. Roman-Rawska. Warszawa: Instytut Rusycystyki UW, 2017: 133-140.

Limonov Èduard. Anatomiâ Geroâ. Smolensk, Rusič, 1998.

Limonov Èduard. Moâ političeskaâ biografiâ. Sankt-Peterburg: Amfora, 2002.

Limonov Èduard. Psy vojny. Novyj vzglâd 19 (1993). Web. 1.02.2019. http://www.newlookmedia.ru/?p=11622.

Limonov Èduard. Smrt. Moskva: Centrpoligraf, 2016.

Prilepin Zahar. Patologii. Moskva: Andreevskij flag, 2005.

Savateev Vâčeslav, "Ničto ne bylo naprasnym" (Po stranicam voennoj prozy 1950-60-h godov, Internet-sajt "Rossijskij pisatel'". Web. 5.03.2020. http://www.rospisatel.ru/savateev-vp.htm

Sieradzan Przemysław. Aksamitni terroryści. Narodowy bolszewizm w Federacji Rosyjskiej. Warszawa: Elipsa, 2008.

Suchanek Lucjan. Parias i Heros. Twórczość Eduarda Limonowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001.