Językowe sposoby autoprezentacji (na przykładzie) regionalnego ośrodka telewizyjnego w Archangielsku
pdf

Słowa kluczowe

język w mediach
autoprezentacja
media rosyjskie
przekaz telewizyjny
telewizja regionalna

Jak cytować

Zagórska, K. (2019). Językowe sposoby autoprezentacji (na przykładzie) regionalnego ośrodka telewizyjnego w Archangielsku. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, (9), 179–193. https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.14

Abstrakt

The article comprises an academic reflection on linguistic methods of self-presentation, used on regional television in Arkhangelsk. The material was collected in 2018 when the centre was celebrating its 55th anniversary. Moreover, earlier research in television broadcast in the north of Russia was taken into account. Editorial self-presentation is conducted in different ways. It embraces articles published on the website of the radio station and anniversary materials broadcasted on-air which later are uploaded on the web as podcasts.  Self-presentation is also created by the image of the radio station reconstituted thanks to agenda, daily news feeds from 2018, examined in the context of sources from 2001-2018. Linguistic analysis is the affirmation of the medium’s form which is listener-oriented. What is more, within last few years the growth of axiological dimension was observed (for instance: religious magazines). Some website as well as on-air statements provide a persuasive step in order to create positive self-presentation. The radio station is seemed to be modern, professional and familiar with every human being, who is interested in social problems.

https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.14
pdf

Bibliografia

Adamowski Janusz. Rosyjskie media dziennikarstwo czasów przełomu (1985-1997). Warszawa: Wydawnictwo Elipsa, 1998.

Bortnowski Stanisław. Warsztaty dziennikarskie. Warszawa: Wydawnictwo Stentor, 2007.

Cwik Valerij Leonidovich, Nazarova Iana Vladimirovna. Televizionnyje novosti Rossii. Moskva: Aspekt Press, 2002.

Donaj Łukasz. Media w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej. Poznań: WNS UAM, 2001.

Dziki Sylwester, Chorązki Włodzimierz. Media lokalne i regionalne. Dziennikarstwo i świat mediów. Red. Z. Bauer, E. Chudziński. Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2000: 121 – 140.

Jegorow Vilen Vasilevich, Televidenie: teoria i praktika. Moskwa 1993.

Leary Mark. Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.

Godzic Wiesław. Telewizja jako kultura. Kraków: Wydawnictwo Rabid, 1999.

Godzic Wiesław. Ziemia jałowa czy pieszczota dla oczu. Dziennikarstwo czy świat mediów. Red. Z. Bauer, E. Chudziński. Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2000: 71 – 82.

Fras Janina. Dziennikarski warsztat językowy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999.

Sobczak Barbara, Retoryka telewizji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018.

Wasilewa Ludmiła Aleksejevna, Delajem novosti!, Aspekt Press, Moskwa 2002.

Zagórska Katarzyna, Archangielskie „Wiesti Pomorja”, czyli informacja telewizyjna w Rosji. Media lokalne w świecie wolności i ograniczeń. Red. I. Borkowski, A. Woźny. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2003: 213 – 222.

Zagórska Katarzyna, Misyjność mediów katolickich na przykładzie Radia Emaus. Studium pragmalingwistyczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018

Załazińska Aneta, Podstawy autoprezentacji. Logopedia artystyczna. Red. B. Kamińska, S. Milewski. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2016: 364.

Zasurskij Jasen. Sistema sredstv massovoj informacji Rossii. Aspekt Press, Moskwa 2001 [Засурский Ясен. Система средств массовой информации России. Москва: Аспект Пресс, 2001.

Żórawski K., Technologia programu telewizyjnego. Dziennikarstwo i świat mediów. Red. E. Bauer, Z. Chudziński. Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2000: 297 – 307.