Język i struktura Грамоты кн. Дмитрия Юрьевича в. кн. Василию Васильевичу. Problem tekstowości
pdf

Słowa kluczowe

tekst
tekstowość
gramota
język staroruski

Jak cytować

Waraczewski, M. (2019). Język i struktura Грамоты кн. Дмитрия Юрьевича в. кн. Василию Васильевичу. Problem tekstowości. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, (9), 171–177. https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.13

Abstrakt

The paper analyses an Old East Slavic document – Грамота кн. Дмитрия Юрьевича в. кн. Василию Васильевичу in the context of its textuality. The language and structure of the text are described in order to prove that it can be analysed as a text in the meaning applied in modern text linguistics. Moreover, the paper shows that a wider investigation is necessary in order to prove its stylistic and genre features.

https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.13
pdf

Bibliografia

Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława. Tekstologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Barhudarov Stepan Grigorʹevič, red. Slovarʹ russkogo Âzyka XI-XVII vekov. Moskva: Nauka, 1975.

Bahrušin Sergej Vladimirovič, red. Duhovnye i dogovornye gramoty velikih i udelʹnyh knâzej XIV-XVI vv. Leningrad: Izdatelʹstvo AN SSSR, 1950.

Bogdanov Valentin Vasilʹevič. Teksti tekstovoe obŝenie: Učebnoe posobie. Sankt-Peterburg: Izdatelʹstvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 1993.

Cook Guy. Discourse. Oxford : Oxford University Press, 1992.

Dobrzyńska Teresa. „Tekst – całościowy komunikat”. Encyklopedia kultury XX wieku. Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński, Wroclaw: Wiedza o kulturze, 1993.

Nunan David. Introducing discourse analysis. England: Penguin English, 1993.

Saloni Zygmunt. „Tekst”. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Red. K. Polański, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999.