Centrum i peryferia. Obraz Moskwy w powieści Dmitrija Głuchowskiego Tekst
pdf

Słowa kluczowe

Dmitrij Głuchowski
Tekst
centrum
peryferia
Moskwa

Jak cytować

Zywert, A. (2019). Centrum i peryferia. Obraz Moskwy w powieści Dmitrija Głuchowskiego Tekst. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, (9), 195–208. https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.15

Abstrakt

Text is a novel of manners with elements of a thriller, a noir, and a detective novel (but the above-mentioned complementary elements fulfill only a supportive role, because the criminal intrigue exposed at the very beginning is treated marginally amounts to a starting point for deeper considerations of the psychological and sociological nature). Due to the peculiar presentation of the image of the Center (here: Moscow), Text fits into the vision of Moscow as the core of Russian predatory capitalism, exuberant consumerism, glitz, semblance and ruthless struggle for recognition in the ranking of successful people, which is presented in contemporary Russian literature. Its fundamental value is the fact that the realization of the author's idea is mainly due to the confrontation of megalopolis with images of the periphery, which can be regarded as satellite cities of the capital. In his perception of Russia, Glukhovsky is close to Roman Senchin and, similarly to the latter, he believes that the traditionally understood center-periphery, city-village conflict is disappearing, because eventually it turns out that (despite the spatial and social diversity) none of these places (mainly because of conspicuous regressive tendencies) does not give a person a chance for free development and self-realization.

https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.15
pdf

Bibliografia

Byron Robert. „Moskwa”. Przeł. A. Pokojska, Zeszyty Literackie 1(2012): 125-134.

Gancarz Aleksandra. „Wykluczenie społeczne w krajach Unii Europejskiej – porównanie opinii studentów kierunków nauczycielskich z Polski i Francji”. Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego. Red. T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, J. Suchodolska, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011: 229-250. Web. 10.10.2017. <https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/7119/3/Gancarz_Wykluczenie_spoleczne_w_krajach_Unii_Europejskiej.pdf>.

Kafka Franz, „Przemiana”. Wybór prozy. Przeł. J. Kydryński. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2018: 24-83.

Kozielska Barbara. „Globalopolis – cywilizacja miast”. Globalopolis, kosmiczna wioska szanse i zagrożenia. Red. R. Borkowski, Warszawa Instytut Wydawniczy Pax, 2003: 168-189.

Kulińska Lucyna. Bieda w dobie globalizacji. Zjawisko biedy w krajach Zachodu. Web. 10.10.2018. <http://www.biuletyn.agh.edu.pl/archiwum_bip/_2001/_87/18_87.html>.

Kulińska Lucyna. „Bieda w czasach globalnej obfitości”. Globalopolis, kosmiczna wioska szanse i zagrożenia. Red. R. Borkowski, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2003: 146-167.

Lipowiecki Mark. „Nowy „moskiewski” styl”. Przeł. K. Osińska. Literatura na świecie 10-11(2001): 294-315.

Piotrowski Piotr. Agorafilia. Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie. Poznań: Rebis 2010.

Rybicka Elżbieta. Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków: Uniwersitas 2014.

Sen Amartya. Nierówności. Dalsze rozważania. Przeł. I. Topińska przy współpracy M. Kochanowicza. Kraków: Znak 2000.

Urbańczyk Łukasz. „Zabytki poprzemysłowe szansą rozwoju miast”. Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych. Red. B. Szmygin, Warszawa – Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2009: 189-201. Web. 12.10.2018. <http://bc.pollub.pl/Content/631/adaptacja.pdf>.

Zarzycka-Bérard Ewa. „Powojenna odbudowa Moskwy, Warszawy i Berlina”. Przeł. M. Ochab. Zeszyty Literackie 117 (2012/1): 203-213.

Zywert Aleksandra. „Moskiewska czernucha. Wstydliwa strona miasta?”. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog 6 (2016): 259-272.

Gluhovskij Dmitrij. Tekst. Moskva: ACT 2017. Web. 10.12.2018. https://www.livelib.ru/book/186988/readpart-tekst-dmitrij-gluhovskij>.

Lûsyj Aleksandr Pavlovič. Moskovskij tekst: Tekstologičeskaâ koncepciâ russkoj kulʹtury, Moskva: Veče, Russkij impulʹs 2013.

Papernyj Vladimir. Kulʹtura Dva, Moskva: NLO 2006 .

Selemeneva Marina Valerʹevna. Obraz Moskvy v russkoj literature načala XXI veka Web. 14.11.2017. <https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-moskvy-v-russkoy-literature-nachala-xxi-veka>.