Poetyckie kartki z łagru — codzienność i tęsknoty (o poezji Łarysy Marozawej)
PDF

Słowa kluczowe

łagier
poezja białoruska
stalinizm
więzień polityczny

Jak cytować

Cupała, K. (2018). Poetyckie kartki z łagru — codzienność i tęsknoty (o poezji Łarysy Marozawej). Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (4), 23–31. https://doi.org/10.14746/kw.2014.4.2

Abstrakt

This article deals with poems of a Belarusian poet, Larysa Marozawa. Ma­rozawa was one of the victims of Stalin's regime. The author puts forward the thesis that in Belarus today the same methods are used to eliminate political opposition as sixty years ago. The paper presents examples of modern political prisoners in Belarus. Next, the author analyzes several surviving works of Larysa Marozawa. The author is trying to prove that the atmosphere described in these poems may correspond with what is happening today in the labor camps in Belarus.
https://doi.org/10.14746/kw.2014.4.2
PDF

Bibliografia

А. Кобец-Філімонава, Карэльскія Курапаты 1937–1938. Рэха ГУЛАГа, Мiнск 2007.

A. Poczobut, Nie zamierzałem prosić Łukaszenkę o łaskę, [w:] źródło elektroniczne: http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,10119959,Nie_zamierzalem_ prosic_Lukaszenke_o_laske.html (01.10.2013).

Писательница Елена Кобец-Филимонова считает необходимым увековечить память талантливой поэтессы Леси Белоруски // БелаПАН / Культура, 29.10.2007.

A. Tamkowicz, Aleś Bielacki, „Nowy Czas”, 2009, [w:] źródło elektro¬nicz¬ne: http://pl.wikipedia.org/wiki/Alaksandr_Bialacki (01.10.2013).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.