Strukturalno semantyczna produktywność przysłów we współczesnym języku rosyjskim i polskim i jej odzwierciedlenie na poziomie transformacji paremiologicznych

Main Article Content

Siergiej Mieńszyk
Jakub A. Olas

Abstrakt

Strukturalno‑semantyczna produktywność przysłów we współczesnym języku rosyjskim i polskim i jej odzwierciedlenie na poziomie transformacji paremiologicznych

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mieńszyk, S., & Olas, J. A. (2018). Strukturalno semantyczna produktywność przysłów we współczesnym języku rosyjskim i polskim i jej odzwierciedlenie na poziomie transformacji paremiologicznych. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (3), 49-56. https://doi.org/10.14746/kw.2013.3.5
Dział
Artykuły