Literatura wobec sztuk plastycznych. Wybrane przykłady ekfrazy w poezji ukraińskiej XX wieku

Main Article Content

Karolina Pszczoła

Abstrakt

Literatura wobec sztuk plastycznych. Wybrane przykłady ekfrazy  w poezji ukraińskiej XX wieku

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pszczoła, K. (2018). Literatura wobec sztuk plastycznych. Wybrane przykłady ekfrazy w poezji ukraińskiej XX wieku. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (3), 89-96. https://doi.org/10.14746/kw.2013.3.10
Dział
Artykuły