Kontakt
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych
Zakład Edukacji Medialnej
ul. Międzychodzka 5
60-371 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Natalia Walter
Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wsparcie techniczne

Natalia Walter