Neodidagmata to czasopismo naukowe, poświęcone problemom teoretycznym, empirycznym i innowacyjnym współczesnej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dydaktyki, technologii kształcenia i pedagogiki medialnej.

INDEKSOWANE W:

Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

MNiSW: 5

h5-index:

DOI: 10.14746/nd

LICENCJA: Licencja Creative Commons
Utwory w czasopiśmie Neodidagmata dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Nr 36/37 (2018): Neodidagmata

Tom dedykowany Profesorowi Wojciechowi Skrzydlewskiemu

0_profesorduze.jpg

Opublikowane: 2020-11-24

Wyświetl wszystkie numery