Znaczenie zaangażowanej postawy rodziców w edukację medialną małego dziecka
okładka Neodidagmata
pdf

Słowa kluczowe

media, screen media, ICT, information and communication technology, digital future, mobile devices, children, school age children, education in family

Jak cytować

Iwanicka, A. (2018). Znaczenie zaangażowanej postawy rodziców w edukację medialną małego dziecka. Neodidagmata, (36/37), 51–61. https://doi.org/10.14746/nd.2018.36/37.7

Abstrakt

In recent years, there has been a increase interest meaning of the media in the life of a small children. The reason for this is the constantly decreasing age of media initiation of the youngest and the noticeable, growing role of the media in their lives. Undoubtedly, new information and communication technologies have a significant role in increasing the efficiency of the teaching and learning process, develop key social skills (such as the ability to work in a group, solve problems), but above all they are a great tool to support the child’s development. Their conscious use in the educational and educational process allows children to enter the
digital future, equipping them with competences, without which it will be difficult to find young people on the labor market soon. In the article, I ask questions about the role of the family environment in early media education of school-aged children. I wonder how important is the active, committed attitude of parents in shaping the media environment of children, their ways of using information and communication technologies against other standard activities, the time they devote to the media and skills in the use of on-screen media.

https://doi.org/10.14746/nd.2018.36/37.7
pdf

Bibliografia

Batorski D., Technologie i media w domach i życiu Polaków, [w:] Diagnoza społeczna 2015: Warunki i jakość życia Polaków, (red.) J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2015.

Bovill M., Livingstone S., Bedroom culture and the privatization of media use, London 2001.

Czarkowski J.J., Rodzina wobec społeczeństwa informacyjnego, [w:] Rodzina na początku III tysiąclecia – obraz przeszłości i teraźniejszości, t. II, (red.) H. Marzec, Cz. Wiśniewski, Piotrków Trybunalski 2009.

Cichosz M., Pedagogika społeczna w Polsce w latach 1945–2005, Toruń 2006.

Czapiński J., Panek T., Wstęp, [w:] Diagnoza społeczna 2015: Warunki i jakość życia Polaków, (red.) J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2015.

Cordes C., Miller E. (red.), Fool’s Gold: A Critical Look at Computers in Childchood. College Park, Maryland 2000.

Dylak S., Edukacja medialna w szkole. O mediach, przez media, dla mediów, [w:] Media a edukacja, (red.) W. Strykowski, Poznań 1997.

Drzewiecki P., Media Aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej?, Otwock-Warszawa 2010.

Fiut I., Media@Internet. Szkice filozoficzno-medioznawcze z lat 2000–2006, Kraków 2006.

Fisch S.M., Children’s learning from educational television: „Sesame Street” and beyond, Mahwah, New Jersey, London 2004.

GUS 2016, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce--w-2016-roku,2,6.html, [data dostępu: 17.03.2018].

Izdebska J., Dziecko w świecie mediów elektronicznych, Białystok 2007.

Lisenbee P., Whiteboards on Websites: Digital Tools for the Early Childchood Curriculum. Young Children. No. 64(6) 2009.

Marsh J., Hannon P., Lewis M., Ritchie L., Young children’s initiation into family literacy practices in the digital age, [w:] Journal of Early Childchood Research, 1–14. http://doi.org/10.1177/1476718X15582095, [data dostępu: 11.03.2018] 2015.

Nowicka E., Rola rodziców i nauczycieli w edukacji medialnej, Dyskursy młodych andragogów, nr 16, Zielona Góra, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/ bwmeta1.element.

desklight-77e3d0ac-373f-48db-98e2–8b7c3f2b2138, [data dostępu: 24.02.2018] 2015.

Rideout V., Zero to eight children’s media use in America. Common Sense Media, https://www.commonsensemedia.org/research/zero-to-eight-childrens-media-use-in-america-2013, [data dostępu 22.02.2018] 2013.

Rideout V., Hamel E., The media family: Electronic media in the lives of infants, toddlers, preschoolers and their parents. Menlo Park 2006.

Roberts D.F, Foehr U.G., Kids and media in America. Cambridge, New York 2004.

Rose F., The Power of Immersive Media, http://www.frankrose.com/The_Power_of_Immersive_Media.pdf, [data dostępu 22.02.2018] 2015.

Sendrowicz B., Między pokoleniami, „Gazeta Wyborcza” z 17.12.2011, http://wyborcza.pl/1,76842,10833033,Miedzy_pokoleniami.html, [data dostępu: 13.03.2018] 2011.

Singer J.L, Singer D.G., Television, imagination, and aggression: A study of preschoolers. Hillsdale, New York 1981.

Spitzer M., Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Słupsk 2013.