Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie w MS Word lub Open Office Write.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Przypisy umieszczone w tekście (standard APA). Rysunki, wykresy i tabele (publikowane w wersji czarno-białej), również wykonane w Microsoft Word lub Open Office Write.
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

Redakcja czasopisma uprzejmie prosi Autorów o:

1. Nadsyłanie artykułów o objętości 10-20 stron w MS Word lub Open Office Write z następującymi danymi:
• imię, nazwisko Autora, uczelnia
• tytuł artykułu i abstrakty w języku polskim i angielskim (½-1 strony tekstu)
• słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim)
• miejsce pracy (np.: zakład, instytut, wydział, uczelnia), jego adres (ulica, miejscowość z kodem).
2. Przypisy umieszczamy w tekście (standard APA); powinny one zawierać: nazwisko autora i rok wydania oraz stronę (strony) publikacji, do której się odwołujemy.
3. Literatura: nazwisko, pierwsza litera imienia (imion), rok wydania, tytuł pozycji, wydawca, miejsce.
4. Rysunki, wykresy i tabele (publikujemy w wersji czarno-białej), prosimy również wykonać w Microsoft Word lub Open Office Write.
5. Prosimy o dostarczenie artykułu w wersji elektronicznej na adres sekretarz Redakcji: Natalia.Walter@amu.edu.pl

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.