Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny:

prof. UAM dr hab. Wojciech Skrzydlewski, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewcza w Poznaniu


Sekretarz redakcji:

prof. UAM dr hab. Natalia Walter, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewcza w Poznaniu