Budowanie związków uczuciowych z wykorzystaniem sieci internetowej – studium pedagogiczne
okładka Neodidagmata
pdf

Słowa kluczowe

Internet, emotional relationship, romantic relationship, online communication, dating site, dating application

Jak cytować

Dodge, B. (2018). Budowanie związków uczuciowych z wykorzystaniem sieci internetowej – studium pedagogiczne. Neodidagmata, (36/37), 123–139. https://doi.org/10.14746/nd.2018.36/37.12

Abstrakt

Emotional relationships on the Internet is a topic that still causes quite a big surprise – In particular among generations that did not grow up surrounded by the Internet. Very often, it also evokes extreme emotions from these people, for example by diminishing the nature of a relationship that would supposedly be inauthentic. These factors became a reason for doing research on the issue of building emotional relationships using the Internet, the purpose of
which was to explore the possibility of creating such a relationship. This article presents – in theoretical and practical aspects – the areas of the Internet as a place for establishing emotional relations, methods of online communication, theoretical approach to loving relationships and even psychological concepts describing the possibilities of building relationships on the network. Selected dating websites and their characteristics were also presented. In the final part, the methods and results of research on the possibility of building relationships on the Internet and the conclusions drawn from the evidence.

https://doi.org/10.14746/nd.2018.36/37.12
pdf

Bibliografia

Ben-Ze’ev A., Miłość w sieci. Internet i emocje. Przekł. A. Zdziemborska, Rebis, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005, s. 73.

Elkharadly N., Addicted to Love? The Rise of Dating Apps, 2016, [On-line]: http://www.weraddicted. com/addicted-to-love-the-rise-of-dating-apps/.

Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, s. 53, 736.

Grochowalska K., Cyberflirt: czym zachowania online różnią się od tych offline, 2012, [On-line]: http://www.humanicus.org/global/issues/humanicus-7 2012/humanicus-7–2012–5.pdf.

Kacprzak K., Leppert R., Związki miłosne w sieci – poszukiwanie partnera życiowego na portalach randkowych, Impuls, Kraków 2013.

Kluszczyński R., 2002, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Rapid, Kraków 2002, s. 44.

Krajewska J., Etyczne dylematy użytkowników portali i forów internetowych, [w:] Przegląd Pedagogiczny, nr 1, 2014.

Małyszko M., Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?, marzec 2017, [On-line] https://wolnyinternet.panoptykon.org/sites/default/files/ malyszko.pdf, s. 2.

Mruk H., Komunikowanie się w marketingu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, ISBN, s. 17.

Orszulak-Dudkowska K., Krawczyk-Wasilewska V., Samotność w wielkim mieście czyli współczesne sposoby poszukiwania partnera, [w:] Miasto – przestrzeń kontaktu kulturowego i społecznego.

Red. I. Bukowska-Floreńska. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 8, 2004, s. 242–244.

Orszulak-Dudkowska K., Wirtualne serwisy randkowe – fenomen współczesności?, 2010, [On-line]: http://www.cyfrowaetnografia.pl/dlibra/ doccontent ?id=4661, s. 80–77.

Szews P., Medialny fanpage – szanse i zagrożenia, Uniwersytet Łódzki, 2015, nr 5, [On-line]: http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/05/05_szews.pdf.

Szpunar M., Internet jako pole poszukiwania i konstruowania własnej tożsamości, E. Hałas, K. Konecki (red.), Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, Warszawa, Scholar, 2005, [On-line]: 105, http:// www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2005/internet_jako_pole.html, s. 378–403.

Szpunar M., Rozważania na temat komunikacji internetowej, [w:] Mazur J., Rzeszutko-Iwan M., Teksty kultury – oblicza komunikacji w XXI wieku, Lublin, 2006, s. 219–231.

Szpunar M., Społeczności wirtualne – realne kontakty w wirtualnym świecie, L. Haber L., Niezgoda M., Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, UJ, Kraków 2006, s. 159.

Waszyńska K., W (nie)rzeczywistej relacji z Innym, czyli miłość i seks w cyberprzestrzeni, Studia Edukacyjne 2015, nr 34, Wydawnictwo Naukowe UAM, [On-line]: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/13703/1/SE_34_2015_Katarzyna_Waszynska.pdf, s.201, 207.

Wojtaszczyk K., Poziom kompetencji wirtualnych pokolenia Y i C – ocena na podstawie autodiagnozy studentów, 2013, [On-line]: http://www.ementor.edu. pl/ artykul/index/numer/49/id/1003.

Zawojski P., Teleobecność i sztuka teleobecności. „Telegarden” – natura versus (?) technokultura, Humanistyczne konteksty technopolu. Red. D. Wężowicz Ziółkowska. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice 2011.