Monografia „Technologie kształcenia – Przetwarzanie informacji – Komunikowanie” Wojciecha Skrzydlewskiego odczytana ponownie
okładka Neodidagmata
pdf

Jak cytować

Wrońska, M., & Pęczkowski, R. (2018). Monografia „Technologie kształcenia – Przetwarzanie informacji – Komunikowanie” Wojciecha Skrzydlewskiego odczytana ponownie. Neodidagmata, (36/37), 25–30. https://doi.org/10.14746/nd.2018.36/37.4

Abstrakt

Monografia „Technologie kształcenia – Przetwarzanie informacji – Komunikowanie” Wojciecha Skrzydlewskiego odczytana ponownie

https://doi.org/10.14746/nd.2018.36/37.4
pdf

Bibliografia

Clarke M., Technology in education or educational technology, „Prospects” UNESCO nr 3 1982, z j. ang. tłum. Szymański M.S., [w:] Kupisiewicz Cz. (red.), Nowoczesność w kształceniu i wychowaniu, Warszawa 1985,WSiP, s. 140–161.

Januszkiewicz F., Technologia kształcenia w szkolnictwie wyższym, PWN, Warszawa 1982, s. 19. Percival F., Ellington H., A Handbook of Educational Technology, London 1984, s. 12.

Skrzydlewski W., Technologia kształcenia – Przetwarzanie informacji – Komunikowanie. Zarys koncepcji środków dydaktycznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1990.