Monografia „Technologie kształcenia – Przetwarzanie informacji – Komunikowanie” Wojciecha Skrzydlewskiego odczytana ponownie

Main Article Content

Marta Wrońska
Ryszard Pęczkowski

Abstrakt

Monografia „Technologie kształcenia – Przetwarzanie informacji – Komunikowanie” Wojciecha Skrzydlewskiego odczytana ponownie

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wrońska, M., & Pęczkowski, R. (2018). Monografia „Technologie kształcenia – Przetwarzanie informacji – Komunikowanie” Wojciecha Skrzydlewskiego odczytana ponownie. Neodidagmata, (36/37), 25-30. https://doi.org/10.14746/nd.2018.36/37.4
Dział
Intro

Referencje

  1. Clarke M., Technology in education or educational technology, „Prospects” UNESCO nr 3 1982, z j. ang. tłum. Szymański M.S., [w:] Kupisiewicz Cz. (red.), Nowoczesność w kształceniu i wychowaniu, Warszawa 1985,WSiP, s. 140–161.
  2. Januszkiewicz F., Technologia kształcenia w szkolnictwie wyższym, PWN, Warszawa 1982, s. 19. Percival F., Ellington H., A Handbook of Educational Technology, London 1984, s. 12.
  3. Skrzydlewski W., Technologia kształcenia – Przetwarzanie informacji – Komunikowanie. Zarys koncepcji środków dydaktycznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1990.