Współczesne wyzwania pedagogiki i edukacji medialnej

Main Article Content

Natalia Walter

Abstrakt

Among challenges for contemporary media education there is developing of ability to critically receipt media messages, also called digital education. It is particularly important to sensitize the students to fake news and pseudo-scientific reports. Moreover, it is equally important to develop social competences of children and students, concerning digital communication, including online collaboration, creating emotionally understandable text message, and, further, digital emotional intelligence, which refers to creating and developing empathic interpersonal online relationships.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Walter, N. (2018). Współczesne wyzwania pedagogiki i edukacji medialnej. Neodidagmata, (36/37), 41-50. https://doi.org/10.14746/nd.2018.36/37.6
Dział
I. PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGIKI

Referencje

 1. Aufderheide P., ed. (1993), Media literacy: A report of the national leadership conference on media literacy, Aspen, CO: Aspen Institute.
 2. Barlińska J., Szuster A., Winiewski M. (2018), Cyberbullying Among Adolescent Bystanders: Role of Affective Versus Cognitive Empathy in Increasing Prosocial Cyberbystander Behavior, Frontiers Psychology, doi: 10.3389/fpsyg.2018.00799.
 3. Bolter J.D. (2002), Komputer: maszyna i narzędzie, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, M. Hopfinger (red.), Oficyna Naukowa, Warszawa, ss. 357–365.
 4. Christ W.G., Potter W.J. (1998), Media literacy, media education, and the academy, „Journal of Communication”, 48: 5–15.
 5. Fromm E. (1999), Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław.
 6. Iwanicka A., Walter N. (2015), Rola organizacji pozarządowych w edukacji medialnej w wybranych krajach europejskich, [w:] Ogonowska A., Ptaszek G. (red.), Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, Impuls, Kraków, ss. 171–184.
 7. Iwasiński Ł. (2015). Fake news i post-prawda. Krótka charakterystyka, „Przegląd Edukacyjny”, 2/2018, 2–4.
 8. Livingstone S. (2004), Media Literacy and the Challenge of New Information and Communication Technologies, „The Communication Review”, 7:1, 3–14, DOI:
 9. 1080/10714420490280152.
 10. Melosik Z. (2010), Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Impuls, Kraków.
 11. Melosik Z. (2012), Mass media, tożsamość i rekonstrukcje kultury współczesnej, w: Media – Edukacja – Kultura, W. Skrzydlewski, S. Dylak (red.), PTTiME, Poznań, ss. 31–50.
 12. Melosik Z. (2013), Facebook i społeczne konstrukcje narcyzmu (o tożsamości zamkniętej w celi wizerunku), „Studia Edukacyjne”, nr 26/2013, ss. 99–117.
 13. Okoń W. (2003), Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 14. Park Y. (2016), 8 digital skills we must teach our children, World Economic Forum, https://www.weforum.org/agenda/2016/06/8-digital-skills-we-must-teach-our-children/, [dostęp: 25.01.2017].
 15. Pigliucci M. (2013), Pseudoscience, [w:] B. Kaldis (ed.), Encyclopedia of Philosophy and the Social Sciences, Thousand Oaks, California, SAGE Publications.
 16. Plebańska M. (red.) (2017), Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, PCG Edukacja, Librus Sp. z o.o., Warszawa.
 17. Podstawa programowa kształcenia ogólnego (2017), https://men.gov.pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne/podstawa-programowa/podstawa-programowa-materialy-dla-nauczycieli.html [dostęp: 17.07.2018].
 18. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (2017), https://men.gov.pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne/podstawa-programowa/podstawa-programowa-materialy-dla-nauczycieli.html [dostęp: 17.07.2018].
 19. Rini R. (2017. Fake news and partisan epistemology. Kennedy Institute of Ethics Journal 27(2), E43-E64.
 20. Skrzydlewski W. (1990), Technologia kształcenia – Przetwarzanie informacji – Komunikowanie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 21. Strykowski W. (1997), Media w edukacji: od nowych technik nauczania do pedagogiki i edukacji medialnej, [w:] Media a edukacja, Strykowski W. (red.), eMPi2, Poznań, ss. 11–20.
 22. Strykowski W. (2002), Media i edukacja medialna w tworzeniu współczesnego społeczeństwa, [w:] Media i edukacja w dobie integracji, red. W. Strykowski, W. Skrzydlewski, eMPi2, Poznań, ss. 12–23.
 23. Walter N. (2006), Internetowe wsparcie społeczne. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 24. Walter N. (2017), Cyfrowa inteligencja emocjonalna: o kształtowaniu empatii i społeczno-emocjonalnej świadomości u współczesnych dzieci, [w:] Edukacyjne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej, red. Iwanicka A., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 21–28.
 25. Virtual Volunteering Project (2009), Examples of virtual volunteering (2009), University of Texas at Austin, https://web.archive.org/web/20090519041848/http://www.serviceleader.org/old/vv/ examples.html, [dostęp: 17.07.2018].
 26. e-wolontariat (2018), http://e-wolontariat.pl/, [dostęp: 17.07.2018].