YouTube jako nowe źródło wiedzy
okładka Neodidagmata
pdf

Słowa kluczowe

YouTube, Internet, new new media, new source of knowledge

Jak cytować

Ciesiółka, A. (2018). YouTube jako nowe źródło wiedzy. Neodidagmata, (36/37), 105–122. https://doi.org/10.14746/nd.2018.36/37.11

Abstrakt

The author of this article puts forward the thesis that YouTube is a new source of learning through, which educational functions are implemented, affecting the effectiveness of teaching and learning. The article presents the possibilities of realizing educational functions by YouTube. Research, conducted by the author, using a content analysis of media messages, constitutes an extension of the theoretical aspects considered in the initial part of the article, which concerns both, the context of the impact of the Internet on society, shaping the Internet space’s and website YouTube, and it’s educational potential. The aim of the research
was to show to what extent YouTube implements educational functions. The analysis of the results of the conducted research indicates that the educational potential of YouTube is significant. The website fulfills many educational functions, including social ones. The article presents channels that implement educational functions and can be used as a source of knowledge.

https://doi.org/10.14746/nd.2018.36/37.11
pdf

Bibliografia

Bonk C.J., YouTube anchors and enders: The use of shared online video content as a macrocontext for learning, New York 2011.

Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań 2003.

Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007.

Goban-Klas T., Społeczeństwo medialne, Warszawa 2005.

Goban-Klas T., Wartki Nurt Mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji, Kraków 2011.

Levinson P., Nowe Nowe Media, Kraków 2010.

Majchrzyk Z., Realna i wirtualna rzeczywistość, [w:] Majchrzyk Z., Terelak J.F. (red.), Agresja wirtualna vs realna, Białystok 2011.

Malouff J.M., Emmerton A.J., Students Can Give Psychology Away: oral presentations on YouTube, Armidale 2014.

Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa 1984.

Siuda P., Społeczności Wirtualne. O wspólnotowości w społeczeństwie sieciowym, [w:] Sokołowski M. (red.), Oblicza Internetu, Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, Elbląg 2006.

Skrzydlewski W., Media – narzędzia intelektualne, [w:] Strykowski W. (red.), Media a edukacja, Poznań 1997.

Tadeusiewicz R., Społeczność Internetu, Warszawa 2002.

van Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, Warszawa 2010.

Wallace P., Psychologia Internetu, Poznań 2001.

Walter N., Internetowe wsparcie społeczne. Studium socjopedagogiczne, Poznań 2016.