Robert Szymiec, Umysł (w) sieci
okładka Neodidagmata

Jak cytować

Karasińska, T. (2018). Robert Szymiec, Umysł (w) sieci. Neodidagmata, (36/37), 139–143. https://doi.org/10.14746/nd.2018.36/37.13

Abstrakt

Robert Szymiec proponuje nowatorskie, niezwykle ambitne i wielopłaszczyznowe spojrzenie na edukację medialną. Prezentując funkcjonowanie tejże edukacji w Polsce i na świecie, a także kreśląc realizowane i postulowane cele oraz kompetencje medialne w zmieniającym się świecie, dochodzi do własnego modelu znacznie wychodzącego poza dotychczasowe realizacje tematu. Odwoływanie się do złożoności świata oraz naszego (ludzkiego) w nim miejsca i myślenie o mediach sieciowych jak o jednym, wielkim umyśle może w pierwszej chwili zaskakiwać i sprawiać wrażenie niekompatybilności tych zagadnień z edukacją medialną, jednak sukcesywnie prowadzony przez całą pracę wywód pokazuje, że są to elementy spójne, bo pozwalające na przyjęcie perspektywy współmyślenia i współdziałania między jednostkami, którego nie było dotychczas w historii ludzkości, a którą umożliwiają obecnie interaktywne media sieciowe (Internet).

https://doi.org/10.14746/nd.2018.36/37.13