Justyna Strykowska, Kształtowanie kompetencji wychowawczych nauczyciela
okładka Neodidagmata

Jak cytować

Szymiec, R. (2018). Justyna Strykowska, Kształtowanie kompetencji wychowawczych nauczyciela. Neodidagmata, (36/37), 144–148. https://doi.org/10.14746/nd.2018.36/37.14

Abstrakt

Książka Justyny Strykowskiej-Nowakowskiej zatytułowana Kształtowanie kompetencji wychowawczych nauczyciela podejmuje ważny, choć często marginalizowany przez struktury administracyjne zarządzające oświatą temat. Jest on bowiem mało wymierny i trudny do uchwycenia w liczbowych statystykach egzaminów testowych, na podstawie których określa się tak zwaną skuteczność działań edukacyjnych, co często decyduje o utrzymaniu pracy przez nauczyciela lub dalszym finansowaniu szkoły. Jako pedagodzy jednak doskonale zdajemy sobie sprawę z fundamentalnej roli tych właśnie głęboko humanistycznych relacji między nauczycielem a uczniem (których kształt jest niewątpliwie determinowany przez posiadanie przez tego pierwszego kompetencji wychowawczych) dla dalszego
prawidłowego rozwoju ucznia.

https://doi.org/10.14746/nd.2018.36/37.14