Tworzenie komunikatów medialnych przez gimnazjalistów w erze cyfrowej
okładka Neodidagmata
pdf

Słowa kluczowe

media competences, creating media messages, digital natives

Jak cytować

Strykowska-Nowakowska, J. (2018). Tworzenie komunikatów medialnych przez gimnazjalistów w erze cyfrowej. Neodidagmata, (36/37), 63–75. https://doi.org/10.14746/nd.2018.36/37.8

Abstrakt

The article discusses the problem of media competences. They are understood as a harmonic
conglomerate of knowledge, skills and attitudes towards media. Special focus was given to creation
of media messages, which was presented theoretically and in the research. Theoretical
aspect is focused around the characteristics and the process of creating media messages. In the
empiric part the article describes the qualitative research in pupils and teachers of gimnazjum.
The gimnazjum pupils were selected because of their early adolescence, also because they are
the main media users.

https://doi.org/10.14746/nd.2018.36/37.8
pdf

Bibliografia

Czerepaniak-Walczak M., Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Wyd. Edytor 1997.

Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP, Gdańsk 2005.

Dylak S., Architektura wiedzy w szkole, Warszawa 2013.

Dylak S., Kompetencje zawodowe nauczyciela, [w:] Denek K., Januszkiewicz F., Strykowski W. (red.), Edukacja – technologia kształcenia – media, Wyd. Polski Dom Wydawniczy „Ławica”, Poznań 1993.

Kosowska M., Sołtysińska D., Szkolenie pracowników a rozwój organizacji, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2008.

Olszewski L., Media i dziennikarstwo internetowe, Wyd. Poltext, Warszawa.

Strykowska-Nowakowska J., Kształtowanie kompetencji wychowawczych nauczycieli, Wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2017.

Strykowski W., Skrzydlewski W. (red.), Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, Wyd. eMPi2, Poznań 2004.

Strykowski W., Edukacja medialna wyzwaniem dla współczesnego społeczeństwa. [w:] Edukacja – Kultura – Twórczy rozwój, redakcja naukowa Anna Knocińska GWS Milenium, Gniezno 2013.

Strykowski W., Kompetencje medialne: pojęcie, obszary, formy kształcenia, [w:] Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, red. W. Strykowski, W. Skrzydlewski 2007.

Strykowski W., Kąkolewicz M., Ubermanowicz S., Kompetencje nauczyciela edukacji medialnej, „Neodidagmata”, nr 29/30.

Strykowski W., Skrzydlewski W., Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy. Media a edukacja, Wyd. eMPi2, Poznań 2004.

Szmigielska B, Wolski K., Jaszczak A., Modele wyjaśniające zachowanie użytkowników Internetu. w E-mentor, nr 3/45, 2012, s. 17–24.

Walter N. (red.), Zanurzeni w mediach. Konteksty edukacji medialnej. Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2016.