Kontakt
Przeglad Krytyczny
ul. Szamarzewskiego 89 C, Pokój 106, 60-568 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Mariusz Baranowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Telefon 61-829-22-27

Wsparcie techniczne

Pressto
Telefon 61-829-38-66