Kontakt

Przeglad Krytyczny Czasopismo Naukowe, ul. Szamarzewskiego 89 C, Pokój 106, 60-568 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Mariusz Baranowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tel. 61-829-22-27

Wsparcie techniczne

Pressto
Tel. 61-829-38-66