Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

Dr Mariusz Baranowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Zastępca Redaktora Naczelnego

Dr Urszula Markowska-Manista, University of Warsaw & The University of Applied Sciences Potsdam (FHP), Niemcy

Redaktorzy tematyczni

Prof. Katarzyna Górak-Sosnowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

Dr Bartosz Mika, Uniwersytet Gdański, Polska

Dr Marta Pietrusińska, Uniwersytet Warszawski, Polska

Dr Przemysław Pluciński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Prof. Krysztof Sawicki, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

Dr Agata Stasińska, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Polska

Redaktorzy językowi

Marianna Kostecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Redaktor statystyczny

Prof. Piotr Jabkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Rada Redakcyjna

Prof. Marian Golka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Prof. David Lawson, Nordic Africa Institute (Szwecja), University of Manchester, Wielka Brytania

Prof. Inger Kjersti Lindvig, Univesity of South-Eastern Norway, Norwegia

Prof. Adam David Dubin, Universidad Pontificia Comillas & New York University, Madrid Campus, Hiszpania

Prof. Maria Coady, University of Florida, Stany Zjednoczone

Dr Rebecca Budde, University of Applied Sciences Potsdam, Niemcy

Dr Aleksandra Bagieńska-Masiota, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polska

Prof. Anna Odrowąż-Coates, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Pedagogiki, Polska

Dr hab. Barbara Jankowiak, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Polska

Prof. Jean-Claude Kaufmann, Directeur de recherche honoraire au CNRS, CERLIS, Francja

Prof. Tamar Makharadze, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Gruzja, Grecja

Prof. Marek Ziółkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska