„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”Problemy zawodu lekarza
PDF

Słowa kluczowe

lekarz
stres
satysfakcja z pracy
zapobieganie

Jak cytować

FLORCZYK, K. (2019). „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”Problemy zawodu lekarza. Przegląd Krytyczny, 1(1), 30–44. https://doi.org/10.14746/pk.2019.1.1.03

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja ryzyka i problemów zawodowych w grupie lekarzy medycyny. W części pierwszej autorka analizowała stopień ryzyka różnych czynników: niebezpiecznych (urazowych, wypadkowych), szkodliwych (fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne), a także wymagania stanowiskowe i możliwości rozwoju zawodowego w Polsce. W drugiej części, na bazie dostępnych wyników badań, zostały wskazane czynniki wpływające na stan zdrowia lekarzy, określone przez warunki pracy i godziny pracy, czynniki stresujące oraz uzależnienia. W trzeciej części zostały zaprezentowane aktualne dobre praktyki i możliwe ozwiązania tych problemów, które jednocześnie są przyjazne dla lekarzy.
https://doi.org/10.14746/pk.2019.1.1.03
PDF

Bibliografia

Dudek, Bohdan. 2003. Zaburzenie po stresie traumatycznym. Gdańsk: GWP.

Heszen, Irena. 2013. Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe WN.

Kalat, James W. 2017. Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

McGonical, Kelly. 2016. Siła stresu. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Blask, David E., Robert T. Dauchy, Leonard A. Sauer, Jean A. Krause i George Brainard. 2003. Growth and Fatty Acid Metabolism of Human Breast Cancer (MCF-7) Xenografts in Nude Rats: Impact of Constant Light-Induced Nocturnal Melatolin Suppression. “Breast Cancer Research and Treatment” 79(3): 313-320. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1024030518065

Basińska, Małgorzata i Kinga Dziewiątkowska. 2012. Strategie radzenia sobie ze stresem w pracy stosowane przez chirurgów zatrudnionych w różnych szpitalach – badanie pilotażowe. „Polski Przegląd Chirurgiczny” (84)2: 129–8.

Bąk-Sosnowska, Monika, Sebastian Kołodziej, Krzysztof Gojdź i Violetta Skrzypulec-Plinta. 2015. Podmiotowe czynniki ryzyka zachować antyzdrowotnych w grupie lekarzy medycyny. „Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine” (18)3: 17-24.

Brewster, David, Charlotte Rees, Michelle Leech i Geoff Thompson. 2018. Kindness and competition: Are we striking the right balance in medical education? “Australasian Medical Journal” 11(5): 313-315.

Irzyniec, Tomasz, Przemysław Konodyba-Szymański i Henryk Szczerba. 2010. Identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyka zawodowego lekarzy medycyny (wstępne wyniki). „Journal of Ecology and Health” 14(6): 295-302.

Jaśko, Jadwiga, Janusz Kasperczyk, Piotr Gościniewicz, Jan Borczykowski, Jarosław Juszczyk, Jan Klimasara, Aleksandra Łukaszek, Łukasz Mazurek i Ewa Oleś. 2006. Stres – jedynie tego nie brakuje lekarzom. „Problemy Higieny i Epidemiologii”87(3): 198-200.

Kowalczuk, Krystyna, Barbara Jankowiak, Elżbieta Krajewska-Kułak, Wojciech Kułak, Krystyna Klimaszewska, Dorota Kondzior i Beata Kowalewska. 2009. Wpływ agresji na występowanie stresu w środowisku lekarzy. „Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie” 55(3): 70-75.

Kulik, Małgorzata M. 2008.Cierpienie, które przerasta czyli o wypaleniu lekarzy pracujących z ludźmi przewlekle chorymi. „Studia z psychologii w KUL” 15: 81-112.

Lewtak, Katarzyna, Anna Poznańska i Mirosław J. Wysocki. 2012. Predyktory satysfakcji zawodowej lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. „Problemy Higieny i Epidemiologii” 93(3): 558-567.

Marcinkowska, Urszula, Karolina Lau i Jadwiga Jośko-Ochojska. 2013. O potrzebie kształcenia studentów medycyny w aspekcie wiedzy o stresie – w ramach zajęć fakultatywnych. „Hygeia Public Health” 48(2): 152-155.

Marcinkowski, Jerzy T. 2006. O próbach rozwiązywania problemu uzależnień w zawodach medycznych. „Hygeia Public Health”46(3): 334-338.

Maslach, Christina. (2001). What have we learned about burnout and health? „Psychology and Health” 16(5): 607-11. DOI: https://doi.org/10.108008870440108405530

Nowaczyk, Katarzyna, Michał-Goran Stanisić i Teresa Rzepa. 2016. Staż pracy i płeć lekarza a efektywność komunikowania się z pacjentem. „Medycyna Rodzinna”2: 55-58.

Ostrowski, Tadeusz M. 2009. Pozytywne i negatywne następstwa zdrowotne pracy lekarza na więcej niż jednym etacie. „Polskie Forum Psychologiczne”2009(1): 78-89.

Pepłońska, Beata, Neonila Szeszenia-Dąbrowska. 2002. Choroby zawodowe pracowników szpitali. „Medycyna pracy” 53(5): 369-374.

Stryjewski, Piotr J., Agnieszka Kuczaj, Dorota Domal-Kwiatkowska, Urszula Mazurek i Ewa Nowalany-Kozielska. 2016. Wpływ pracy nocnej i zmianowej na zdrowie pracowników. „Przegląd Lekarski” 73(7): 513-515.

Szczyrba-Maroń, Barbara, Agata Wons. 2008. Używanie substancji psychoaktywnych wśród lekarzy jako niekonstruktywny sposób radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.„Alkoholizm i narkomania” 21(1): 9-20.

Wallace, Jean E., Jane Lemaire. 2007. On physician well being-you’ll get by with a little help from your friends. “Social Science & Medicine” 64: 2565-2577.

Walkiewicz, Maciej. 2009. Psychologiczne uwarunkowania sukcesu w zawodzie lekarza.Praca doktorska, Gdański Uniwersytet Medyczny, http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=11405 [Dostęp: 10.02.2019].

Walkiewicz, Maciej, Małgorzata Tartas, Mikołaj Majkowicz i Waldemar Budziński. 2013. Jakość życia lekarzy rezydentów – absolwentów gdańskiego uniwersytetu medycznego. „Annales Academiae Medicae Gedanensis”43: 89-102.

Waszkowska, Małgorzata, Agata Wężyk i Dorota Merecz. 2013. Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym w ochronie zdrowia pracujących. „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 19(4): 445-452.