„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”Problemy zawodu lekarza

Main Article Content

KAROLINA FLORCZYK

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja ryzyka i problemów zawodowych w grupie lekarzy medycyny. W części pierwszej autorka analizowała stopień ryzyka różnych czynników: niebezpiecznych (urazowych, wypadkowych), szkodliwych (fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne), a także wymagania stanowiskowe i możliwości rozwoju zawodowego w Polsce. W drugiej części, na bazie dostępnych wyników badań, zostały wskazane czynniki wpływające na stan zdrowia lekarzy, określone przez warunki pracy i godziny pracy, czynniki stresujące oraz uzależnienia. W trzeciej części zostały zaprezentowane aktualne dobre praktyki i możliwe ozwiązania tych problemów, które jednocześnie są przyjazne dla lekarzy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

 1. Dudek, Bohdan. 2003. Zaburzenie po stresie traumatycznym. Gdańsk: GWP.
 2. Heszen, Irena. 2013. Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe WN.
 3. Kalat, James W. 2017. Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. McGonical, Kelly. 2016. Siła stresu. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 5. Blask, David E., Robert T. Dauchy, Leonard A. Sauer, Jean A. Krause i George Brainard. 2003. Growth and Fatty Acid Metabolism of Human Breast Cancer (MCF-7) Xenografts in Nude Rats: Impact of Constant Light-Induced Nocturnal Melatolin Suppression. “Breast Cancer Research and Treatment” 79(3): 313-320. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1024030518065
 6. Basińska, Małgorzata i Kinga Dziewiątkowska. 2012. Strategie radzenia sobie ze stresem w pracy stosowane przez chirurgów zatrudnionych w różnych szpitalach – badanie pilotażowe. „Polski Przegląd Chirurgiczny” (84)2: 129–8.
 7. Bąk-Sosnowska, Monika, Sebastian Kołodziej, Krzysztof Gojdź i Violetta Skrzypulec-Plinta. 2015. Podmiotowe czynniki ryzyka zachować antyzdrowotnych w grupie lekarzy medycyny. „Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine” (18)3: 17-24.
 8. Brewster, David, Charlotte Rees, Michelle Leech i Geoff Thompson. 2018. Kindness and competition: Are we striking the right balance in medical education? “Australasian Medical Journal” 11(5): 313-315.
 9. Irzyniec, Tomasz, Przemysław Konodyba-Szymański i Henryk Szczerba. 2010. Identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyka zawodowego lekarzy medycyny (wstępne wyniki). „Journal of Ecology and Health” 14(6): 295-302.
 10. Jaśko, Jadwiga, Janusz Kasperczyk, Piotr Gościniewicz, Jan Borczykowski, Jarosław Juszczyk, Jan Klimasara, Aleksandra Łukaszek, Łukasz Mazurek i Ewa Oleś. 2006. Stres – jedynie tego nie brakuje lekarzom. „Problemy Higieny i Epidemiologii”87(3): 198-200.
 11. Kowalczuk, Krystyna, Barbara Jankowiak, Elżbieta Krajewska-Kułak, Wojciech Kułak, Krystyna Klimaszewska, Dorota Kondzior i Beata Kowalewska. 2009. Wpływ agresji na występowanie stresu w środowisku lekarzy. „Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie” 55(3): 70-75.
 12. Kulik, Małgorzata M. 2008.Cierpienie, które przerasta czyli o wypaleniu lekarzy pracujących z ludźmi przewlekle chorymi. „Studia z psychologii w KUL” 15: 81-112.
 13. Lewtak, Katarzyna, Anna Poznańska i Mirosław J. Wysocki. 2012. Predyktory satysfakcji zawodowej lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. „Problemy Higieny i Epidemiologii” 93(3): 558-567.
 14. Marcinkowska, Urszula, Karolina Lau i Jadwiga Jośko-Ochojska. 2013. O potrzebie kształcenia studentów medycyny w aspekcie wiedzy o stresie – w ramach zajęć fakultatywnych. „Hygeia Public Health” 48(2): 152-155.
 15. Marcinkowski, Jerzy T. 2006. O próbach rozwiązywania problemu uzależnień w zawodach medycznych. „Hygeia Public Health”46(3): 334-338.
 16. Maslach, Christina. (2001). What have we learned about burnout and health? „Psychology and Health” 16(5): 607-11. DOI: https://doi.org/10.108008870440108405530
 17. Nowaczyk, Katarzyna, Michał-Goran Stanisić i Teresa Rzepa. 2016. Staż pracy i płeć lekarza a efektywność komunikowania się z pacjentem. „Medycyna Rodzinna”2: 55-58.
 18. Ostrowski, Tadeusz M. 2009. Pozytywne i negatywne następstwa zdrowotne pracy lekarza na więcej niż jednym etacie. „Polskie Forum Psychologiczne”2009(1): 78-89.
 19. Pepłońska, Beata, Neonila Szeszenia-Dąbrowska. 2002. Choroby zawodowe pracowników szpitali. „Medycyna pracy” 53(5): 369-374.
 20. Stryjewski, Piotr J., Agnieszka Kuczaj, Dorota Domal-Kwiatkowska, Urszula Mazurek i Ewa Nowalany-Kozielska. 2016. Wpływ pracy nocnej i zmianowej na zdrowie pracowników. „Przegląd Lekarski” 73(7): 513-515.
 21. Szczyrba-Maroń, Barbara, Agata Wons. 2008. Używanie substancji psychoaktywnych wśród lekarzy jako niekonstruktywny sposób radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.„Alkoholizm i narkomania” 21(1): 9-20.
 22. Wallace, Jean E., Jane Lemaire. 2007. On physician well being-you’ll get by with a little help from your friends. “Social Science & Medicine” 64: 2565-2577.
 23. Walkiewicz, Maciej. 2009. Psychologiczne uwarunkowania sukcesu w zawodzie lekarza.Praca doktorska, Gdański Uniwersytet Medyczny, http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=11405 [Dostęp: 10.02.2019].
 24. Walkiewicz, Maciej, Małgorzata Tartas, Mikołaj Majkowicz i Waldemar Budziński. 2013. Jakość życia lekarzy rezydentów – absolwentów gdańskiego uniwersytetu medycznego. „Annales Academiae Medicae Gedanensis”43: 89-102.
 25. Waszkowska, Małgorzata, Agata Wężyk i Dorota Merecz. 2013. Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym w ochronie zdrowia pracujących. „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 19(4): 445-452.