Oblicza Ireny Sendlerowej. Wizerunek Sprawiedliwej wśród Narodów Świata w relacjach uratowanych przez nią dzieci oraz w debacie publicznej po roku 2000

Main Article Content

KATARZYNA SUSZKIEWICZ

Abstrakt

Artykuł ma na celu analizowanie przemian wizerunku Ireny Sendlerowej – Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, działaczki Rady Pomocy Żydom „Żegota”. W pracy uwypuklone zostały dwa oblicza Sendlerowej: matczyne, takie, jakie zachowały w pamięci uratowane przez nią dzieci oraz heroiczne – wykreowane w przestrzeni publicznej po roku 2000. W artykule jej postać ukazana została na tle przemian w postrzeganiu relacji polsko-żydowskich w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

KATARZYNA SUSZKIEWICZ, Uniwersytet Jagielloński

Dr Katarzyna Suszkiewicz - europeistka i edukatorka kulturowa. Zajmuje się relacjami polsko-żydowskimi i polsko-izraelskimi. Stypendystka programu wymiany młodzieży organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich (Polish Israeli Youth Encounters, edycja 2009/2010), uczestniczka seminarium dla polskich edukatorów w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie (2010), finalistka Konkursu imienia Majera Bałabana na Najlepsze Prace Magisterskie i Doktorskie o Żydach i Izraelu (2009). Współpracowała z Centrum Badań Holokaustu UJ (2008-2012), Żydowskim Muzeum Galicja (2017-2018), Ośrodkiem Badań Kultur Pamięci (2016-2020), obecnie pracuje w Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie (od 2018). Wiceprezes Fundacji AntySchematy 2.

Bibliografia

 1. Bartoszewski, Władysław. 2015. Życie trudne, lecz nie nudne. Ze wspomnień Polaka w XX wieku. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 2. Bartoszewski, Lewinówna (red.). 2007. Ten jest z ojczyzny mojej. Warszawa: Wydawnictwo Świat Książki.
 3. Bogucka, Maria. 2014. Matka Polka. W: Z. Najder, A. Machcewicz, M. Kopczyński, R. Kuźniar, B. Sienkiewicz, J. Stępień, W. Włodarczyk (red.). Węzły pamięci niepodległej Polski. Kraków, Warszawa: Fundacja Węzły Pamięci, Muzeum Historii Polski, Wydawnictwo Znak, s. 449-452.
 4. Chesnoff, Robert. 1994. The Other Schindlers. „U.S. News & World Report”. 21.03.1994.
 5. Engelking, Barbara, Leociak, Jacek. 2001. Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów.
 6. Ficowska, Elżbieta. 1993. „Dzieci Holokaustu mówią...” Warszawa: Biblioteka Midrasza, Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu w Polsce.
 7. Głowiński, Michał. 2014. Czarne sezony. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 8. Grubowska, Halina. 2014. Ta, która ratowała Żydów. Rzecz o Irenie Sendlerowej. Warszawa: Wydawnictwo Żydowski Instytut Historyczny.
 9. Isakiewicz, Elżbieta, Katarzyna Meloch, Joanna Tokarska-Bakir, Paweł Machcewicz. 2005. Dlaczego nie znamy naszych bohaterów – dyskusja. „Więź” 4 (558): 55-70.
 10. Judt, Tony. 2006. Postwar. A History of Europe Since 1945. London: Vintage Books.
 11. Kunert, Andrzej Krzysztof. 2002. „Żegota” Rada pomocy Żydom 1942-1945. Warszawa: Wydawnictwo Rytm.
 12. Meloch, Katarzyna. 1993. „Dzieci Holokaustu mówią...” Warszawa: Biblioteka Midrasza, Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu w Polsce.
 13. Meloch, Katarzyna. 2015. I lalki mają swoje losy.„Więź” 4 (2015): 76-84.
 14. Meloch, Katarzyna. 2008. Scenariusz mojego ocalenia wymyśliła matka. „Dzieci Holokaustu mówią” Warszawa: Biblioteka Midrasza, Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu w Polsce.
 15. Mieszkowska, Anna. 2004. Matka dzieci Holokaustu. Historia Ireny Sendlerowej. Warszawa: Wydawnictwo MUZA S. A.
 16. Mieszkowska, Anna. 2009. Dzieci Ireny Sendlerowej. Warszawa: Wydawnictwo MUZA S. A.
 17. Mieszkowska, Anna. 2014. Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej. Warszawa: Wydawnictwo Marginesy.
 18. Potel, Jean Ives. 2010. Koniec niewinności. Polska wobec swojej żydowskiej przeszłości, Kraków: Wydawnictwo Znak.