[Janusz Korczak] Prawa dziecka jako jednostki, opracowała Marta Ciesielska

Main Article Content

MARTA CIESIELSKA

Abstrakt

Henryk Goldszmit/Janusz Korczaka czynnie uczestniczył w ruchu na rzecz praw dziecka, jednym z ruchów emancypacyjnych w pierwszych dekadach XX wieku. Wywodząc się z formacyjnych dlań środowisk: lekarskiego i edukacyjnego/obywatelskiego – których przedstawiciele zgłaszali ważne inicjatywy na rzecz dzieci – podejmował w międzywojniu różne działania, by upowszechniać postulaty uznania praw dzieci oraz społecznej odpowiedzialności za ich respektowanie. Jego autorską interpretację „naturalnych” praw dziecka dokumentuje m.in. opublikowany w 1928 roku konspekt (wprowadzenie oraz siedem grup tematycznych) wykładów, jakie Korczak wygłaszał w 2. połowie lat 20. w ramach państwowych kursów dla wychowawców placówek opiekuńczych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Polemiki i noty badawcze

Referencje

  1. Korczak, Janusz. 1921. Wiosna i dziecko. W: Dzieła, t. 13.
  2. Szenajch, Władysław i Marta Erlichówna. 1921. Sprawy Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 1918-1920. „Pediatria Polska”, t. I, s. 91, 93.