Ambiwalentny obraz faweli Santa Marta na tle przemian pacyfikacyjnych

Main Article Content

Kamil Lipiński

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest rzucenie wyzwania opisu przemian faweli Santa Marta w Rio de Janeiro, ambiwalentnego obrazu tej przestrzeni zrodzonego po jej pacyfikacji i widzianego przez pryzmat postindustrialnej analizy Edwarda Soji. W tym celu autor omawia potencjalne zagrożenia związane z separacją jej od innych części miasta, gatekeepingiem i inkryminacją. Ostatnie uwagi dotyczą zaś tego, jak restrukturyzacja faweli Santa Marta, pomimo swojej kryminalnej historii, artykułuje nowe rozwiązania poprzez wzbudzenie zainteresowania zwiedzających  wraz z wielobarwnym kolorowaniem fasad domów mieszkalnych u stóp wzgórza w ramach projektu Oh Morro Jeroena Koolhaasa i Dre Urhahna.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Kamil Lipiński, Uniwersytet Białostocki

Kamil Lipiński jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii, zatrudnionym jako asystent w Zakładzie Studiów nad Kulturą i Mediami Uniwersytetu w Białymstoku.

Bibliografia

 1. Barker, Chris. 2005. Studia kulturowe. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Carol O’Connor, Lindsey. 2012. Sites of Possibility: Political Subjectivity and Process of Self-Representation in Rio de Janeiro’s Favelas. Art History Theses & Dissertations, 100.
 3. Glenny Misha, Nemezis 2016. O człowieku z faweli i bitwie o Rio. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
 4. Jewish Response to Jackson. 1995. New York Times, June 16. Pobrane z https://www.nytimes.com/1995/06/16/arts/jewish-response-to-jackson.html.
 5. Juskowiak, Piotr. 2013. Spór o wspólnotę w perspektywie badań nad miastem postindustrialnym. Maszynopis dysertacji doktorskiej, Instytut Kulturoznawstwa UAM.
 6. Luici de Oliveira, Fabiana. 2014. Cidadania, justiça e pacificação em favelas cariocas. Rio de Janeiro: Editora FGV.
 7. Lévi-Strauss, Claude. 1960. Smutek tropików. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 8. Lévi-Strauss, Claude. 1997. Look, listen, read. New York: Basic Books.
 9. Perlman, Janice. 2010. Four decades of living on the edge in Rio de Janeiro. New York: Oxford University Press.
 10. Rewers, Ewa. 1996. Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 11. Simmel, Georg. 2008. „Socjologia przestrzeni”. W: Pisma socjologiczne (ss. 365-385). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 12. Soja, Edward. 2000. Postmetropolis. Critical Studies of Cities and Regions. Oxford & Malden: Blackwell Publishers.
 13. Vigna, Anne. 2013. Rio – pacyfikacja czy podbój? Le monde diplomatique, 1/2013 s. 19.