Urban social movements in a small town: the case of “Aktywne Giżycko”

Main Article Content

Wojciech Bedynski
Justyna Godz
Wojciech Łukowski

Abstrakt

Badania nad miejskimi ruchami społecznymi w Polsce koncentrują się na dużych miastach, takich jak Warszawa czy inne duże ośrodki finansowe i edukacyjne. Spośród 40 organizacji członkowskich Kongresu Ruchów Miejskich (stan na 31 lipca 2018 r.)  tylko dwa pochodzą z miasta poniżej 50 tys. Mieszkańców. Małe prowincjonalne miasta, które wyludniają się na skutek silnej emigracji do metropolii, mają inną definicję poczucia „prawa do miasta”. W artykule omówiono przypadek stowarzyszenia Aktywne Giżycko z 30-tysięcznego mazurskiego miasta. Tekst ma odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ta organizacja mająca cechy ruchu miejskiego powstała w małym mieście, podczas gdy w Polsce zjawisko takie jest domeną przede wszystkim dużych aglomeracji. Badanie opiera się na 3-letnich badaniach obejmujących wywiady biograficzne, obserwacje uczestniczące, studia archiwalne i analizę lokalnej prasy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły naukowe
Biogramy autorów

Wojciech Bedynski, University of Warsaw

WOJCIECH BEDYNSKI - Historian and ethnologist, assistant professor at the Center of Migration Research, University of Warsaw. His main academic interests cover cultural landscapes and research on cultural memory.

Justyna Godz, University of Warsaw

JUSTYNA GODZ Cultural scientist and documentalist. Associate at the Center of Migration Research at the University of Warsaw, works in a project devoted to territorial and social mobility in a small town. Her academic interests are focused on the shared migration experiences, identity of places and people, local culture.

Wojciech Łukowski, University of Warsaw

WOJCIECH ŁUKOWSKI Professor at the Department of Political Sociology and Political Marketing at the Faculty of Political Science and International Studies of the University of Warsaw. His academic activity mainly deals with social and spatial mobility, cultural determinants of political life, local and regional development.

Bibliografia

 1. Anderson, Chris. 2006. The long tail: Why the Future of Business is Selling Less for More. New York: Hyperion.
 2. Ashlock, Mary Z. and Ahmet Atay, eds. 2019. Examining millenials reshaping organizational cultures. From theory to practice. Lanham, Boulder, New York, London: Lexington.
 3. Boje, Thomas P. 1986. „Segmentation and mobility: an analysis of labor market flows on the Danish labor market.” Acta Sociologica 29(2): 171-178.
 4. Bourdieu, Pierre. 1984. Distinction. A social critique of the judgment of taste. Trans. Richard Nice. London-New York: Routledge.
 5. Główczyński, Maciej. 2017. „Gentryfikacja miast – przegląd literatury polskiej i zagranicznej.” Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 39: 61–78.
 6. Kubicki, Paweł. 2017. “Od miejskiego aktywizmu do miejskich ruchów społecznych.” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia vol. XXIV(2): 173-186.
 7. Kubicki, Paweł. 2019. “Ruchy miejskie w Polsce. Dekada doświadczeń.” Studia Socjologiczne 3 (234): 5–30.
 8. Kusiak, Joanna. 2017. Chaos Warszawa. Porządki przestrzenne polskiego kapitalizmu. Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.
 9. Lees, Loretta, Tom Slater and Elvin Wyly. 2010. The Gentrification Reader. London and New York: Routledge.
 10. Levenson, Alec R. 2010. “Millennials and the world of work: an economist’s perspective.” Journal of Business & Psychology 25(2): 257-264.
 11. Łukowski, Wojciech and Piotr Koryś. 2018. „Globalizacja, lokalność, migracje”. P. 128-141 in 25 wykładów o migracjach ed. by M. Lesińska and M. Okólski. Warszawa: Scholar.
 12. Piore, Michael J. 1975. “Notes for a Theory of Labor Market Stratification”. P. 125-150 in Labor Market Segmentation ed. by R. C. Edwards, M. Reich and D. M. Gordon. Lexington, Massachusetts, Toronto, London: Heath.
 13. Pluciński, Przemysław. 2018. “Forces of Altermodernization: Urban Social Movements and the New Urban Question in Contemporary Poland.” Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations vol. 29(4). Retrieved June 8, 2018 (https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11266-018-0007-x)
 14. Pobłocki, Kacper. 2014. “Gentryfikacja, własność i polski kapitalizm polityczny.” Politeja 27: 157-178.
 15. Reckwitz, Andreas. 2016. Kreativität und soziale Praxis: Studien zur Sozial – und Gesellschafts theorie. Seiten: transcript.
 16. Sassen, Saskia. 1991. The Global City. New York, London, Tokyo: Princeton University Press.
 17. Sassen, Saskia. 2005. “The global city: introducing a concept.” Brown Journal of World Affairs 11 (2): 27-43.
 18. Sassen, Saskia. 2016. “A Massive Loss of Habitat: New Drivers for Migration.” Sociology of Development vol. 2(2): 204-233.
 19. Internet sources:
 20. Center of Promotion and Tourist Information in Giżycko: http://www.gizycko.turystyka.pl/
 21. CBOS report BS/92/2013 – “Studia wyższe – dla kogo, po co i z jakim skutkiem” https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_092_13.PDF
 22. Strategia Rozwoju Giżycka na lata 2015-2025 (document of the Giżycko Town Council): http://mojegizycko.pl/wp-content/uploads/2016/04/Strategia-Rozwoju-Gi%C5%BCycka-na-lata-2015-2025_06.04.2016.pdf