Nauka, technika i akcja: O Kulturach wizualnych science fiction Pawła Frelika

Main Article Content

Roman Bromboszcz

Abstrakt

Zostajemy rzuceni w świat, w którym wyciska się krople potu ze ścierek służących do wycierania siebie, w dość gorącym, nerwowym świecie urbanistyki lub, choć każdy to odradza, na wszechogarniającej nas pustyni. Chodzi tutaj o jak najbardziej zamknięty i wielokrotnie zapętlony sposób racjonowania wody. Nawet nasze odchody przechodzą ten proces. W nie nazbyt odległej przyszłości możemy zostać skonfrontowani z daleko idącymi przeobrażeniami przyrody, wynikającymi z zaburzenia globalnego ekosystemu działalnością człowieka, antropogeniką. Zarysowany powyżej kontekst odnosi nas jednocześnie do filmu krótkometrażowego Wanuri Kahiu „Pumzi” z 2009 roku oraz do publikacji, która o tym filmie wspomina, bierze go za swój element zainteresowania, analizy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Recenzje

Referencje

  1. Frelik. Paweł. 2017. Kultury wizualne science fiction. Kraków: Universitas.
  2. Manovich, Lev. 2011. Język nowych mediów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
  3. Schelde, Per. 1993. Androids, Humanoids and Other Science Fiction Monsters. Science and Soul in Science Fiction Films. New York: New York University Press.
  4. Seed, David. 2011. Science fiction. A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press.