Nauka, technika i akcja: O Kulturach wizualnych science fiction Pawła Frelika
PDF

Słowa kluczowe

science fiction
fantastyka naukowa
sf
grafika komputerowa
concept art

Abstrakt

Zostajemy rzuceni w świat, w którym wyciska się krople potu ze ścierek służących do wycierania siebie, w dość gorącym, nerwowym świecie urbanistyki lub, choć każdy to odradza, na wszechogarniającej nas pustyni. Chodzi tutaj o jak najbardziej zamknięty i wielokrotnie zapętlony sposób racjonowania wody. Nawet nasze odchody przechodzą ten proces. W nie nazbyt odległej przyszłości możemy zostać skonfrontowani z daleko idącymi przeobrażeniami przyrody, wynikającymi z zaburzenia globalnego ekosystemu działalnością człowieka, antropogeniką. Zarysowany powyżej kontekst odnosi nas jednocześnie do filmu krótkometrażowego Wanuri Kahiu „Pumzi” z 2009 roku oraz do publikacji, która o tym filmie wspomina, bierze go za swój element zainteresowania, analizy.

https://doi.org/10.14746/pk.2021.3.2.7
PDF

Bibliografia

Frelik. Paweł. 2017. Kultury wizualne science fiction. Kraków: Universitas.

Manovich, Lev. 2011. Język nowych mediów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.

Schelde, Per. 1993. Androids, Humanoids and Other Science Fiction Monsters. Science and Soul in Science Fiction Films. New York: New York University Press.

Seed, David. 2011. Science fiction. A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press.