Dlaczego prądy świeckie w Egipcie przegrywają?
PDF

Słowa kluczowe

egipska modernizacja
egipska tożsamość
arabski sekularyzm
sekularyzacja islamu
islam polityczny

Abstrakt

Artykuł analizuje tło nowoczesnego ruchu świeckiego w Egipcie i przyczyny jego klęski. Autor porównuje okoliczności pojawienia się idei świeckich na Bliskim Wschodzie i w Europie i argumentuje, że aby projekt modernizacyjny odwołujący się porządku świeckiego był trwały, powinien być budowany oddolnie, w oparciu o specyfikę kulturową danego kraju, a nie narzucony przez kraje hegemoniczne. Wskazuje również na błędy popełnione przez elity w regionie Bliskiego Wschodu, które nie wypracowały ram poznawczych potrzebnych do ukształtowania własnej koncepcji państwa świeckiego.

https://doi.org/10.14746/pk.2021.3.2.5
PDF