Teaching online in Polish higher education institutions
PDF (English)

Słowa kluczowe

COVID-19
Poland
higher education
online teaching

Jak cytować

Górak-Sosnowska, K., & Tomaszewska, L. (2022). Teaching online in Polish higher education institutions. Przegląd Krytyczny, 4(2), 31–44. https://doi.org/10.14746/pk.2022.4.2.3

Abstrakt

This article presents the system of higher education (HE) in Poland and the role of remote (and later online) learning in education with the focus on changes induced as the response to the COVID-19 pandemic. The analysis begins with a historical background that shows how higher education has been changing after the political transformation of the 1989, and proceeds with a discussion about the conditions in which remote learning emerged. On the one hand, these conditions relate to the existing programmes that e-learning offers – the tools. On the other hand, they refer to the level of digital preparedness – the skills. The article is meant to be descriptive and combines didactic (both institutional and student-related) and administrative perspective of responding to COVID-19. The article analyses how the Polish HE system managed the transition to online teaching caused by the pandemic.

https://doi.org/10.14746/pk.2022.4.2.3
PDF (English)

Finansowanie

Erasmus Strategic Partnerships in Response of the Covid-19 Situation – Partnerships for Digital Education Readiness, nr 2020-1-PL01-KA226-HE-09635

Bibliografia

Dąbrowa-Szefler, M., & Jabłecka-Prysłopska, J. (2006). OECD Thematic Review of Tertiary Education. Country Background Report for Poland. July, Warsaw.

Dziewulak, D. (2012). Kształcenie na odległość w państwach europejskich. Analizy BAS, 18(85), 24th October.

EC (2020). Digital Economy and Society Index 2020. Poland. Retrieved from https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2020

Eurostat (2020). Do young people in the EU have digital skills?, 15th July. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20200715-1

Flow (N.d.). Jak studenci postrzegają nauczanie zdalne?, Flow Centrum badawcze. Retrieved from https://www.pum.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0011/179093/Studenci-a-COVID_FLOW-Centrum-Badawcze.pdf

GUS (2020). Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2019 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2021). Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2020/2021 (wyniki wstępne). GUS, 15th June.

Hauke, J., Bogacka, E., Tobolska, A., & Weltrowska, J. (2021). Students of Public and Private Universities in Wielkopolska Region (Poland) Facing the Challenges of Remote Education During the COVID-19 Pandemic. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 35(4), 205–226. https://doi.org/10.24917/20801653.354.13. DOI: https://doi.org/10.24917/20801653.354.13

IRSW (N.d.). Zapomoga z powodu koronawirusa – najczęściej zadawane pytania. Retrieved from https://irsw.pl/zapomoga-z-powodu-koronowirusa/

Kozakiewicz, K. (2021). Uczelnie prywatne w pandemii zyskują na popularności. Nawet ponad 70% więcej kandydatów niż w poprzednich latach. Gazeta, 27th July. Retrieved from https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,27369668,uczelnie-prywatne-w-pandemii-zyskuja-na-popularnosci-nawet.html

Kula, I., & Plebańska, M. (2012). Promocja e-learningu akademickiego – doświadczenia Ośrodka Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej. e-Mentor, 3(45).

Małek, P. (2019). System wynagradzania nauczycieli akademickich. Forum Akademickie, 12. Retrieved from https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2019/12/system-wynagradzania-nauczycieli-akademickich/

Matukin-Szumlińska, A. (2020). Zdalne egzaminy dyplomowe w świetle najnowszych zmian ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym i rozporządzeń wykonawczych. In: K. Górak-Sosnowska, & R. Pajewska-Kwaśny (Eds.), Administracja uczelni wobec nowych wyzwań. Cyfryzacja procesów, profesjonalizacja obsługi studenta. Warszawa: SGH.

MEiN (2020). Wsparcie dla uczelni na nauczanie zdalne, 30th December. Retrieved from https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ponad-55-mln-zl-wsparcia-dla-uczelni-na-nauczanie-zdalne

MEiN (2021). 10 mln wsparcia dla uczelni niepublicznych na nauczanie zdalne. 21st January. Retrieved from https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/10-mln-zl-wsparcia-dla-uczelni-niepublicznych-na-nauczanie-zdalne

MEiN (N.d.). Nauka przeciw COVID-19. Retrieved from https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-przeciw-covid-19

MNiSW (2020). Tarcze dla środowiska naukowego i akademickiego. Podsumowanie zmian, September.

NZS (2020). Sytuacja studentów w czasie epidemii koronawirusa. NZS. Warszawa. Retrieved from https://nzs.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/NZS_Sytuacja-studentow_w-czasie_epidemii_koronawirusa.pdf

OECD (N.d.). School enrollment, tertiary (% gross) – OECD members. Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?locations=OE

OPI (2019). Szkolnictwo wyższe w Polsce 2012–2018. Warszawa: Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Palczyńska, M. (2013). Umiejętności Polaków—wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC). In: J. Burski, A. Chłoń-Domińczak, M. Rynko, & P. Śpiewanowski (Eds.). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Potera, A. (2021). Korzyści i zagrożenia zdalnego nauczania z perspektywy studentów oraz nauczycieli akademickich wybranych krakowskich uczelni. Kultura i Edukacja, 3(133), 11-23. DOI: https://doi.org/10.15804/kie.2021.03.01

PSRP (2020a). Kształcenie zdalne. Historia prawdziwa oczami studentów. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa. Retrieved from https://psrp.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/Ksztalcenie-zdalne-historia-prawdziwa-oczami-studentow.pdf

PSRP (2020b). Kształcenie zdalne. Historia prawdziwa oczami samorządów. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa. Retrieved from https://psrp.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/KZ-HP-samorzady.pdf

Raczyńska, M. (2013). Od elitarności do masowości. Stan szkolnictwa wyższego w Polsce po transformacji ustrojowej z 1989 r. Poliarchia, 1. DOI: https://doi.org/10.12797/Poliarchia.01.2013.01.14

Redlarski, K., & Garnik, I. (2014). Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym In: B. Basińska, & I. Garnik (Eds.), Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy. Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Śledziewska, K., & Włoch, R. (2015). (Un)Digital Poland: TheGap in the Digital Skills of Human Capital. In: Proceedings of the ENTRENOVA – ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, Kotor, Montengero, 10–11 September, IRENET – Society for Advancing Innovation and Research in Economy, Zagreb 1.

Topol, P. (2020a). Metody i narzędzia kształcenia zdalnego w polskich uczelniach w czasie pandemii COVID-19 – Część 1, Dyskusja 2020. Studia Edukacyjne, 58, 69-83. https://doi.org/10.14746/se.2020.58.4 DOI: https://doi.org/10.14746/se.2020.58.4

Topol, P. (2020b). Metody i narzędzia kształcenia zdalnego w polskich uczelniach w czasie pandemii COVID-19 – Część 2, Dyskusja 2020. Studia Edukacyjne, 59, 103-117. https://doi.org/10.14746/se.2020.59.8 DOI: https://doi.org/10.14746/se.2020.59.8

Wiśniewska, E. (2021). Cyfryzacja jako warunek pracy zdalnej i nie tylko. Forum Dziekanatów, 18th January. Retrieved from https://forum-dziekanatow.pl/index.php/cyfryzacja-jako-warunek-pracy-zdalnej-i-nie-tylko/

Wojciechowski, J. (1999). Studia na odległość. Forum Akademickie, 5. Retrieved from https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/99/5/artykuly/14-zycie_akad.htm

Wójcik, K. (2021). Studenci polubili naukę przez internet, Covid nie uderzył w prywatne uczelnie. Rzeczpospolita, 4th May. Retrieved from https://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/305039916-Studenci-polubili-nauke-przez-internet-Covid-nie-uderzyl-w-prywatne-uczelnie.html

Zieliński, Z. (2012). E-learning w edukacji: jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną. Gliwice: Helion.