Online higher education during the pandemic: The case of Hungary
PDF (English)

Słowa kluczowe

Higher education
online education
Hungary
pandemic

Jak cytować

Dunajeva, J. (2022). Online higher education during the pandemic: The case of Hungary. Przegląd Krytyczny, 4(2), 11–30. https://doi.org/10.14746/pk.2022.4.2.2

Abstrakt

The coronavirus pandemic has profoundly affected Hungarian higher education (HEI). As campuses around the globe were forced to shut down, online distance learning became an everyday reality for all students. At the same time, faculty were rushed to adjust their teaching content and methods, as well as forms of assessment, to online teaching. As a result, this transition exposed flaws in technological abilities, digital preparedness and flexibilities within universities. In this work, my goal is to analyze how the Hungarian HEIs adopted online educational practices during the pandemic and how they were able to address some of the difficulties while adjusting their teaching and creating new forms of support for both students and faculty. To that end, the article first discusses the prevalence of distance and digital learning before the pandemic, then evaluates the steps and challenges of transition to remote online education during the pandemic, and finally highlights some lessons learnt and best practices of some Hungarian universities.

https://doi.org/10.14746/pk.2022.4.2.2
PDF (English)

Finansowanie

Research was funded by the ERASMUS Programme of the European Union Navigating social worlds: toolbox for social inquiry, Grant Agreement no. 2020-1-PL01-KA226-HE-096356, https://social-worlds. eu. Participating institution of the project: Public Policy and Management Institute. The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Bibliografia

Bacsa-Bán, A. (2022). Higher Education in Hungary in the Time of the Pandemic. Andragoška spoznanja, 28(1), 25-42. doi: https://doi.org/10.4312/as/10526 DOI: https://doi.org/10.4312/as/10526

Batory, A. (2022). More Power, Less Support: The Fidesz Government and the Coronavirus Pandemic in Hungary. Government and Opposition, 1-17. doi: https://doi.org/10.1017/gov.2022.3 DOI: https://doi.org/10.1017/gov.2022.3

BME. (2020). Digitális kompetenciánkat erősíti a távolléti oktatás (Remote education is strengthening our digital skills). https://www.bme.hu/hirek/20200630/Digitalis_kompetenciainkat_erositi_a_tavolleti_oktatas.

Bogdandy, B., Tamas, J., & Toth, Z. (2020). Digital Transformation in Education during COVID-19: A Case Study. 11th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), 173-178. Retrieved from https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/en/covidwho-944584 DOI: https://doi.org/10.1109/CogInfoCom50765.2020.9237840

Budai, G. (2015). Információs társadalom iskolái: hagyományos és elektronikus tanulás (Schools of information society: Traditional and e-learning). Dunakavics, 3(9), 27–42. Retrieved from http://publication.repo.uniduna.hu/583/

Cserné Adermann, G. (2020). Távoktatás: a levelezéstől a digitális oktatásig (Distanxce learning: From cirrespondance to digital education). Civil Szemle, Special Issue, 7-22. Retrieved from https://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/uploads/Flow-Mare%20publikaciok/CSz%20különszám%20előlappal.pdf

Education Office (Oktatási Hivatal). (2021). Recognised higher education institutions in Hungary. Retrieved from https://www.oktatas.hu/felsooktatas/kozerdeku_adatok/felsooktatasi_adatok_kozzetetele/felsooktatasi_intezmenyek/allamilag_elismert_felsookt_int

EUROSTAT. (2021). Individuals’ level of digital skills. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220330-1

Fehér, P. (2020). „Húsz év múlva” – A digitális oktatás helyzete, eszközei, trendjei világszerte (“In twenty years”: Trends and tools of digital education worldwide). Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 8(2), 350–372. doi: https://doi.org/10.31074/gyntf.2020.2.350.372 DOI: https://doi.org/10.31074/gyntf.2020.2.350.372

Geml, J. (2020). A cardinal case for Intercultural counceling during pandemic. A járványhelyzet hatása a felsőoktatás nemzetköziesítésére (Effects of the pandemic on internationalization of HEIs). Budapest: Tempus Foundation. Retrieved from https://tka.hu/rendezveny/14087/a-jarvanyhelyzet-hatasa-a-felsooktatas-nemzetkoziesitesere-a-tempus-kozalapitvany-konferenciaja-a-campus-mundi-program-tamogatasaval-online

Government. (2016). Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (Digital Education Strategy of Hungary). Retrieved from https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/dos-magyarorszag-digitalis-oktatasi-strategiaja

Government. (2020). A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm.rendelet módosításáról. Retrieved from https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3288b6548a740b9c8daf918a399a0bed1985db0f/megtekintes

Government. (2022). 7/2022. (III. 4.) Korm. rendelet (Decree no. 77/2022). 2022. Nemzeti Jogszabálytár. Retrieved from https://njt.hu/jogszabaly/2022-77-20-22.0.

Hajdu, M., & Jandó, Z. (2020). Van olyan egyetem, ahol négyszeresére nőtt a terhelés a távoktatás miatt (There are universities where work increased four times because of distance learning). G7. Retrieved from https://g7.hu/kozelet/20200503/van-olyan-egyetem-ahol-negyszeresere-nott-a-terheles-a-tavoktatas-miatt/.

Hargitai, D. M., Sasné Grósz, A., & Veres, Z. (2020). Hagyományos és online tanulá-si preferenciák a felső-oktatásban – A COVID-járvány kihívásai (Traditional and online educational preferences in higher education – Challenges of Covid pandemic). Statisztikai Szemle, 98(7), 839-857. doi: https://doi.org/10.20311/stat2020.7.hu0839 DOI: https://doi.org/10.20311/stat2020.7.hu0839

Holzer, J., Lüftenegger, M., Korlat S., P. E., Salmela-Aro, K., Spiel, C., & Schober, B. (2021). Higher Education in Times of COVID-19: University Students’ Basic Need Satisfaction, Self-Regulated Learning, and Well-Being. American Educational Research Association, 7(1), 1-13. doi: https://doi.org/10.1177/23328584211003164 DOI: https://doi.org/10.1177/23328584211003164

Horváth, L., Czirfusz, D., Misley, H., & N. Tóth, Á. (2021). Alkalmazkodási stratégiák a távolléti oktatás során hallgatói, oktatói és intézményi szinten (Adjustment strategies during remote education on the level of students, educators and institutions). Neveléstudomány, 3, 23-42. doi: 10.21549/NTNY.34.2021.3.2 DOI: https://doi.org/10.21549/NTNY.34.2021.3.2

Ismaili, Y. (2021). Evaluation of students’ attitude toward distance learning during the pandemic (Covid-19): a case study of ELTE university. On the Horizon, 29(1), 17-30. Retrieved from https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/OTH-09-2020-0032/full/html DOI: https://doi.org/10.1108/OTH-09-2020-0032

Jámbor, A. (2019). An Innovative Solution: Smart Education: Digital education of Malaysia and Hungary. Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica, 37(1), 156-169. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/337857847_An_Innovative_Solution_Smart_Education_Digital_Education_of_Malaysia_and_Hungary

Jarjabka, A., Kuráth, G., Sipos, N., Venczel-Szakó, T., Szabó-Bálint, B., Balogh, G., & Uhrin, A. (2020). Rugalmasság, produktivitás vagy elszigeteltség? Avagy a COVID–19 hatása a felsőoktatásban oktatók munkavégzésére (Flexibility, Productivity or Isolation? The Impact of Covid 19 on the Work of Lecturers in Higher Education). Magyar Tudomány, 181(12), 1698–1710. doi: https://doi.org/10.1556/2065.181.2020.12.14 DOI: https://doi.org/10.1556/2065.181.2020.12.14

Kasza, G. (2020). Távolléti oktatás, hallgatói élmények: egy kérdőíves kutatás eredményei (Distance education, students’ feedback: Results of a survey-based research). A járványhelyzet hatása a felsőoktatás nemzetköziesítésére (Effects of the pandemic on internationalization of HEIs). Budapest: Tempus Foundation. Retrieved from https://tka.hu/rendezveny/14087/a-jarvanyhelyzet-hatasa-a-felsooktatas-nemzetkoziesitesere-a-tempus-kozalapitvany-konferenciaja-a-campus-mundi-program-tamogatasaval-online

Kéri, K. (2020). Múlt a jövőben: neveléstörténet a digitális korban. Civil Szemle(Special Issue), 23-36. Retrieved from https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23669

Koloszár, L., & Tóth, Z. (2020). E–Learning in Hungarian Higher Education: Experience at University of Sopron. In Teaching Methods for Economics and Business Sciences: Proceedings of the 3rd International Scientific Conference (pp. 154-166). Maribor, Slovenia: University of Maribor Press. doi: https://doi.org/10.18690/978-961-286-356-2.11 DOI: https://doi.org/10.18690/978-961-286-356-2.11

Ministry of Innovation and Technology. 2021a. Ágazati ajánlás a 2021/2022. tanév veszélyhelyzet idején történő megkezdéséhez (Recommendation for the beginning of 2021/2022 academic year). Retrieved from https://www.bme.hu/sites/default/files/hirek2/2021.08.30._Ágazati%20ajánlás.pdf

Ministry of Innovation and Technology. 2021b. Ágazati ajánlás a 2021/2022. tanév veszélyhelyzet idején történő megkezdéséhez (Recommendation for the beginning of 2021/2022 academic year). Retrieved from https://www.bme.hu/sites/default/files/hirek2/2021.1123_Ágazati%20ajánlás_módos%C3%ADtás_Hatályos_2021.1120.pdf

Molnár, G. (2020). Kutatás-fejlesztés és innováció az oktatásban: A „Szegedi Műhely” informatikai fejlesztései és gyakorlati alkalmazásuk (Research, development and innovation in education: IT developments of ‘Szeged Workshop’ and their practical applications). Civil Szemle (Special Issue), 93-104. Retrieved from https://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/uploads/FlowMare%20publikaciok/CSz%20különszám%20előlappal.pdf

Molnár, György, Namesztovszki, Z., Glušac, D., Major, L., & Karuovic, D. (2020). Solutions, experiences in online education in Hungary and Serbia related to the situation caused by Covid-19. Conference: 11th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications CogInfoCom , 603-607. Retrieved from https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-944585 DOI: https://doi.org/10.1109/CogInfoCom50765.2020.9237844

Námesztovszki, Z., Molnár, G., Kovács, C., Major, L., & Kulcsár, S. (2020). Az információs társadalomban megjelenő online oktatás trendjei, lehetőségei és korlátai (Opportunities and challenges of online learning in the information society). Civil Szemle, Special Issue, 37-58. Retrieved from https://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/uploads/FlowMare%20publikaciok/CSz%20különszám%20előlappal.pdf

Nguyen, L. L., Boreczky, A., Borsfay, K., Czachesz, E., Endrődy-Nagy, O., Hain, F., . . . Roszik-Volovik, X. (2020). Magyarországon tanuló nemzetközi hallgatók tapasztalatai a COVID-19 járványhelyzet alatt - egy online vizsgálat kezdeti eredményei. A járványhelyzet hatása a felsőoktatás nemzetköziesítésére (Effects of the pandemic on internationalization of HEIs). Budapest: Tempus Foundation. Retrieved from https://tka.hu/rendezveny/14087/a-jarvanyhelyzet-hatasa-a-felsooktatas-nemzetkoziesitesere-a-tempus-kozalapitvany-konferenciaja-a-campus-mundi-program-tamogatasaval-online

Nurunnabi, M., Almusharraf, N., & Aldeghaither, D. (2020). Mental health and well-being during the COVID-19 pandemic in higher education: Evidence from G20 countries. Journal of Public Health Research, 9(1). doi: https://doi.org/10.4081/jphr.2020.2010. DOI: https://doi.org/10.4081/jphr.2020.2010

OECD. (2017). Overview of the Hungarian higher education system. In Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Hungary (pp. 21-40). Brussels: OECD Publishing. doi: https://doi.org/10.1787/9789264273344-en DOI: https://doi.org/10.1787/9789264273344-6-en

Pozsgai, G. (2020). Innovatív megoldások a rövid ciklusú nemzetközi képzések terén: A PTE modell változása a pandémia hatására (Innovative solutions in short-term international programs: Changes in models during the pandemic). A járványhelyzet hatása a felsőoktatás nemzetköziesítésére (Effects of the pandemic on internationalization of HEIs). Budapest: Tempus Foundation. Retrieved from https://tka.hu/rendezveny/14087/a-jarvanyhelyzet-hatasa-a-felsooktatas-nemzetkoziesitesere-a-tempus-kozalapitvany-konferenciaja-a-campus-mundi-program-tamogatasaval-online

Pusztai, G., & Győri, K. (2021). Learning Alone – a kapcsolati beágyazódás vizsgálata a távolléti oktatás alatt (Learning Alone - A study of relationship embeddedness during remote education). Educatio, 30(1), 112-124. doi: https://doi.org/10.1556/2063.30.2021.1.9 DOI: https://doi.org/10.1556/2063.30.2021.1.9

Pusztai-Varga, I., & Udvari, B. (2020). Vigyázzunk egymásra! Törődjünk egymással! Szolidaritás a válságkezelésben az SZTE GTK nemzetközi képzésein (Take care of each other: Solidarity during crisis in the international programs of Faculty of Economics, University of Szeged). A járványhelyzet hatása a felsőoktatás nemzetköziesítésére (Effects of the pandemic on internationalization of HEIs). Budapest: Tempus Foundation. Retrieved from https://tka.hu/rendezveny/14087/a-jarvanyhelyzet-hatasa-a-felsooktatas-nemzetkoziesitesere-a-tempus-kozalapitvany-konferenciaja-a-campus-mundi-program-tamogatasaval-online

Racsko, R. (2017). Digitális átállás az oktatásban (Digital transition in education). Veszprém: Iskolakultúra-könyvek 52. doi: https://doi.org/10.17717/IQKONYV.Racsko.2017 DOI: https://doi.org/10.17717/IQKONYV.Racsko.2017

Ramos Díaz, M. F. (2020). Agroecological garden initiative to alleviate the impacts of the COVID-19 lockdown on the International Students at SZIU. A járványhelyzet hatása a felsőoktatás nemzetköziesítésére (Effects of the pandemic on internationalization of HEIs). Budapest: Tempus Foundation. Retrieved from https://tka.hu/rendezveny/14087/a-jarvanyhelyzet-hatasa-a-felsooktatas-nemzetkoziesitesere-a-tempus-kozalapitvany-konferenciaja-a-campus-mundi-program-tamogatasaval-online

Serfőző, M., F. Lassú, Z., Svraka, B., & Aggné Pirka, V. (2020). Az online térben is az emberi tényező a legfontosabb (In the online space, human criteria are the most important). ELTE Tanító- és Óvóképző Kar (TÓK). Retrieved from https://www.tok.elte.hu/dstore/document/1140/TÁVOK%20rövid%20beszámoló_kész.pdf

Serfőző, M., Golyán, S., F. Lassú, Z., Svraka, B., & Aggné Pirka, V. (2020). Digitalizáció és online tanulás a pedagógusképzésben – hallgatói visszajelzések a távolléti oktatásról (Digitalization and online learning in teacher training - Students’ feedback about distance education. Civil Szemle (Special Issue), 106-116. Retrieved from http://www.civilszemle.hu/wp-content/uploads/2021/01/CSz-különszámelőlappal-1.pdf#page=105

Sipos, N., Jarjabka, Á., Kuráth, G., & Venczel-Szakó, T. (2020). Felsőoktatás a COVID-19 szorításában: 10 nap alatt 10 év? Gyorsjelentés a digitális átállás hatásairól a munkavégzésben a pécsi tudományegyetemen (Higher education squeezed by COVID-19: 10 years in 10 days? Summary of the effects of digital transition in. Civil Szemle (Special Issue), 73-91. Retrieved from http://www.civilszemle.hu/wp-content/uploads/2021/01/CSz-különszám-előlappal-1.pdf#page=105

Szabó, K., Juhász, T., & Kenderfi, M. (2022). Felsőoktatás a COVID-19 árnyékában: Hazai tapasztalatok oktatói oldalról (Higher education in the shadow of Covid-19: Experiences from Hungary from teachers’ perspective). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 53(6), 2–12. doi: https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.06.01 DOI: https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.06.01

Zakota, Z. (2020). Oktatás járvány idején – az alkalmazkodás nehézségei (Education during pandemic – Difficulties fo adjusting). Civil Szemle (Special Issue), 59-72. Retrieved from http://www.civilszemle.hu/wp-content/uploads/2021/01/CSzkülönszám-előlappal-1.pdf#page=105