Jak powstają normy w demokracji
PDF

Słowa kluczowe

indywidualizacja
demokracja
normy
wolność
socjalizacja

Abstrakt

Wolności oferowane w społeczeństwach indywidualistyczno-demokratycznych cechuje wewnętrzna dwuznaczność: są one zarówno prawdziwe, jak i (częściowo) iluzoryczne. Mają one swoje źródło w świecie wyobrażeń, który, głosząc je, wymusza rzeczywistość, ale ta ostatnia nigdy nie osiąga pełni czystości głoszonych zasad. Poprzez dyskretne, przewrotne mechanizmy nowe ograniczenia wolności są wręcz masowo wprowadzane, co prowadzi do pozornego paradoksu produkcji norm, która przybiera znacznie większe rozmiary niż w starożytnych społeczeństwach. Nie ma w tym nic zaskakującego. Autonomia jednostki właściwa społeczeństwom demokratycznym z konieczności wywołuje społeczną aktywność, polegającą na wytwarzaniu różnych norm i regulacji, nieskończenie bardziej wzmożoną niż w społeczeństwie, w którym instytucje realizują swój ustalony program i kształtują jednostki zgodnie z nim. Wolność w społeczeństwach indywidualistyczno-demokratycznych jest iluzją, ale iluzją, która kreuje rzeczywistość. Jednostka, mniej wolna niż to sobie wyobraża, znajduje się jednak w centrum szeregu wyborów, który—przynajmniej teoretycznie—stale się rozszerza.

https://doi.org/10.14746/pk.2022.4.1.2
PDF

Bibliografia

Beck, Ulrich. 2001. La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité. Paris: Aubier.

Bozon, Michel. 2008. « Pratiques et rencontres sexuelles : un répertoire qui s’élargit ». dans : Nathalie Bajos éd., Enquête sur la sexualité en France. Pratiques, genre et santé. Paris: La Découverte. DOI: https://www.doi.org/10.3917/dec.bajos.2008.01.0273

Bajos, Nathalie & Michel Bozon. 2008. Enquête sur la sexualité en France. Pratiques, genre et santé. Paris: La Découverte. URL: https://www.cairn.info/enquete-surla-sexualite-en-france--9782707154293.htm

Dumont, Louis. 1983. Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne. Paris: Seuil.

Giddens, Anthony. 1987. La constitution de la société. Éléments de la théorie de la structuration, Paris: PUF.

Kaufmann, Jean-Claude. 1995. Corps de femmes, regards d’hommes. Sociologie des seins nus. Paris: Nathan.

Kaufmann, Jean-Claude. 2005. Casseroles, amour et crises. Ce que cuisiner veut dire. Paris: Armand Colin.

Kaufmann, Jean-Claude. 2009. L’étrange histoire de l’amour heureux. Paris: Armand Colin.

Kaufmann, Jean-Claude. 2010. Sex@mour. Paris: Armand Colin.

Miller, Daniel & Don Slater. 2000. The Internet: An Ethnographic Approach. Oxford: Berg Publishers.

Kaya, Laura Pearl. 2009. “Dating in a Sexually Segregated Society: Embodied Practices of Online Romance in Irbid, Jordan.” Anthropological Quarterly 82(1): 251-278.

Vernant, Jean-Pierre. 1996. L’Individu, la mort, l’amour : Soi-même et l’autre en Grèce ancienne. Paris: Gallimard.