Organy doradcze i ich rola w strukturze organizacyjnej nadawcy publicznego
PDF (English)

Słowa kluczowe

telewizja
zarządzanie mediami
rada programowa
organy doradcze w telewizji

Jak cytować

Barańska, M. (2017). Organy doradcze i ich rola w strukturze organizacyjnej nadawcy publicznego. Przegląd Politologiczny, (3), 75–88. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.3.6

Abstrakt

Rządzenie przedsiębiorstwem medialnym, zwłaszcza nadawcą publicznym uwarunkowane jest obowiązującymi rozwiązaniami prawnymi, sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstwa, przyjętą koncepcją zarządzania tego typu organizacją. Nie bez znaczenia, pozostaje kwestia struktury organizacyjnej nadawcy, podziału kompetencji i zakresu uprawnień poszczególnych organów. Specyfiką struktury organizacyjnej telewizji i radia publicznego w Polsce jest funkcjonowanie rad programowych, jako organów wyposażanych w kompetencje do aktywnego uczestniczenia w kierowaniu spółką. W artykule odwołując się do działalności Telewizji Polskiej SA, omówiono zagadnienia dotyczące instytucjonalnych rozwiązań mediów publicznych, wzajemnych relacji pomiędzy organami władzy spółki. Z uwagi na temat publikacji, szczególną uwagę zwrócono na rolę, znacznie i praktyki stosowane w zakresie wykonywania zadań przez rady programowe.

https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.3.6
PDF (English)

Bibliografia

Act of 25 March 2011 amending the Broadcasting Act and certain other acts, Dz. U. 2011, No. 85, pos. 459.

Act of 29 December 1992 on Radio and Television, Dz. U. 1993, No. 7, pos. 34.

Advertising and marketing in practice, http://www.marketing-art.info/tutorials/engagement-positioning-directing-making-marketing-administration, March 5, 2014.

Announcement of the Speaker of the Sejm of the Republic of Poland of April 19, 2013 on the publication of the uniform text of the Commercial Companies Code, Dz. U. 2013, pos. 1030.

Borowiec L. (2007), Controlling in the implementation of municipal public services, Warsaw.

Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council of 10 March 2010 on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive), O. J. L. 95/1, 14.04. 2010.

European Parliament and Council Directive no. 2010/13/EU of 10 March 2010 on the Member States’ coordination of certain provisions, regulations or administrative actions concerning provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive) (Text with EEA relevance), Dz. U. L 95 of 15.4.2010.

Internal audit integrated framework concept 1992, http://www.coso.org.

Izdebski H. (2010), New Public Governance and Public Governance in Poland and Europe, Warsaw.

Organizational Regulations of the Company, Resolution No. 617/2014 effective from December 19, 2014.

Ploskonka J. (2006), Concept of control in the management system, “State Control”, issue no. 2.

Program Board Rules of TVP S.A. from 13.01.2012.

Recommendation CM/Rec(2007)3 of the Committee of Ministers to member states on public service missions in the information society, adopted by the Committee of Ministers on 31 January 2007 at the 985th meeting of the Deputy Ministers.

Regulation of the Minister of Labor and Social Policy of 29 January 2013 on receivables due to an employee employed in a state or self-government unit of the budget sphere for a business trip, Dz. U. 2013, No. 0, item 167.

Regulation of the National Broadcasting Council of 27 April 2011 on deadlines for submitting and the scope of financial and programming plans for undertakings in the field of public service missions elaborated by public broadcasting units, Dz. U. 2011, No. 99, item 580.

Resolution No. 15/VII/2014 of the Supervisory Board of Telewizja Polska S.A. from 24 March 2014 on the adoption of the uniform text of the Statute of the Polish Television S.A.

Resolutions of the company 15/VII/2014 Board of directors Polish Television companies are of 24 March 2014 on the adoption of a consolidated text statute of Polish Television, http://s.v3.tvp.pl/repository/attachment/d/b/a/dba55827b0f2d95d940c1e86955112bd1395835796108.pdf.

Rules of the Program Board of TVP S.A. of 13 January 2012, http://centruminformacji.tvp.pl/15780343/regulamin-rady-programowej-tvp-sa.

Statute of the Company TVP S.A.

Statute of the Polish Radio Company S.A.

Świętochowicz T. (2000), Under the Polsat sun – the beginnings and development of a private TV station in Poland, Poznań.

The Broadcasting Act of 29 December 1992, Dz.U. 2011. No. 43, item 226.

The Code of Commercial Companies of 15 September 2000, Dz. U. 2000, No. 94, item 1037.

The Organizational Regulations of Polish Radio, http://www2.polskieradio.pl/_files/20110808152515/2017032203110147.pdf.

The Organizational Regulations of Polish Television, Polish Supervisory Board’s resolution of 24 March 2014 on accepting the jendolite text of the Statute TVP S.A., http://s.tvp.pl/repository/attachment/d/b/a/dba55827b0f2d95d940c1e86955112bd1395835796108.pdf.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.