PRL wobec II rozszerzenia Wspólnot Europejskich o Grecję (1961–1981)
PDF

Słowa kluczowe

integracja europejska
dyktatura
akcesja
PRL
Wspólnoty Europejskie
władza ludowa
EWG
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
prasa polska

Jak cytować

Barabasz, A. (2017). PRL wobec II rozszerzenia Wspólnot Europejskich o Grecję (1961–1981). Przegląd Politologiczny, (1), 221–242. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.15

Abstrakt

Zasadniczym celem artykułu było zaprezentowanie stanowiska władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wobec południowego rozszerzenia Wspólnot Europejskich o Grecję w latach (1961–1981). W artykule przedstawiono m.in., korespondencję pomiędzy polskimi dyplomatami przebywającymi w Atenach a DEP. IV Ministerstwa Spraw Zagranicznych PRL (Europa Zachodnia), w której przybliżono polskie oceny długiego i skomplikowanego procesu adaptacji Grecji do wymogów wspólnotowych. W artykule zaprezentowano także reakcje prasy polskiej (m.in.: „Trybuny Ludu”, „Życia Warszawy”, „Polityki”, „Prawa i Życia”) na kooperację kraju z EWG.

https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.15
PDF

Bibliografia

Bernatowicz-Bierut G. (1978), Zmiany w polityce zagranicznej Portugalii, Grecji, Hiszpanii, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 5.

Bernatowicz-Bierut G. (1981), Zmiany pod Akropolem, „Polityka”, nr 44 z 31 października.

Bonarek J., Czekalski T., Sprawski S., Turley S. (2005), Historia Grecji, Kraków.

Brzeziński A. M., (2002), Grecja, Warszawa.

Clogg R. (1979), Modern Greece, Londyn.

Clogg R. (2006), Historia Grecji nowożytnej, Warszawa.

Czyrek J. (1975), Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych (dalej A MSZ), Zespół Akt Nabytek 1681, DEP. IV, wiązka 3, “teczka Grecja”, pismo poufne: J. Czyrka do S. Olszowskiego z 30 czerwca, Warszawa.

Hajnicz A. (1967), Czas próby, „Życie Warszawy” z 8 kwietnia.

Jaworski M. (1977), Melodia przeszłości atutem Karamanlisa, „Prawo i Życie”, nr 37.

Kamiński Z. (1981), Grecja – najsłabszy partner w EWG, „Życie Warszawy” z 16 stycznia.

Kamiński Z. (1984), Premier Grecji A. Papandreu przybywa z oficjalną wizytą w Polsce, „Życie Warszawy” z 22 października.

Krasuski J. (2003), Historia polityczna Europy Zachodniej 1945–2002, Wydawnictwo Kurpisz, Warszawa.

Kudaś K. (1977), Greckie wektory, „Prawo i Życie”, nr 2.

Ławniczak R. (1978), Problemy i konsekwencje rozszerzenia EWG, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 4.

Mehlitz K. (1975), Co się dzieje w Grecji?, „Zeszyty teoretyczno-polityczne”, nr 5.

Michałowska-Gorywoda K. (1981), Rozwój współpracy gospodarczej między Grecją a EWG, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 4.

Miklaszewski S. (1980), Stosunki gospodarcze EWG z europejskimi krajami śródziemnomorskimi, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3.

Mikulanka K. (1977), Greckie metamorfozy, „Trybuna Ludu” z 19 stycznia.

Mikulanka K. (1981), Zmiana przyciąga i jest atrakcyjna, „Polityka”, nr 40 z 4 października.

Mikulanka K. (1984), Z wyboru prostych ludzi, „Polityka”, nr 42 z 20 października.

Muńko A., Rybowski W. (1981), Rozszerzenie EWG. Przesłanki i skutki, „Życie Gospodarcze”, nr 1.

PAP (1974a), Nowy rząd w Grecji pod przewodnictwem K. Karamanlisa, „Życie Warszawy” z 26 lipca.

PAP (1974b), Po dymisji gabinetu wojskowego Konstantinos Karamanlis tworzy cywilny rząd grecki, „Trybuna Ludu” z 25 lipca.

PAP (1975a), Grecja zgłasza akces do EWG, „Trybuna Ludu” z 13 czerwca.

PAP (1975b), Nowa konstytucja Grecji zatwierdziła ustrój republikański, „Trybuna Ludu” z 12 czerwca.

PAP (1975c), Ostra reakcja Ankary, „Trybuna Ludu” z 16 czerwca.

PAP (1981), Grecja 10 członkiem EWG, „Życie Warszawy”, nr 1 z 2 stycznia.

PAP (1984a), Premier Grecji przybył z oficjalną wizytą do Polski, „Trybuna Ludu” z 23 października.

PAP (1984b), Wizyta premiera Grecji w Polsce, „Trybuna Ludu” z 24 października.

Parzymies S. (1976), Basen Śródziemnomorski, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 9.

PISM (1977), Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, Departament IV. Notatka informacyjna z wizyty ministra spraw zagranicznych Grecji D. Bistiosa w Polsce, 6.09.

Tejchma S. (1985), A MSZ, Zespół Akt Nabytek 12/88, wiązka 1, teczka: Grecja 1985, Tejchma do DEP. IV MSZ, Tajna notatka: O współpracy z Grecją z punktu widzenia zwiększenia korzyści ekonomiczno-technologiczno-naukowych, Ateny.

Urbaniak J. (1962), Bezsensowna fikcja buntu, „Trybuna Ludu” z 28 maja.

Wójcicki B. (1974), Nadzieja i znaki zapytania, „Trybuna Ludu” z 25 lipca.

Za granicą (1981a), „Polityka”, nr 41 z 10 października.

Za granicą (1981b), „Polityka”, nr 44 z 31 października.

Za granicą (1984), „Polityka”, nr 43 z 27 października.

Zmierzch pułkowników (1974), „Życie Warszawy” z 26 lipca.