Nr 1 (2017)

Artykuły

Marcin Rachwał
7-20
Ewolucja systemu wyborczego do Sejmu RP – kwestia formuły wyborczej
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.1
PDF (English)
Elżbieta Kużelewska
21-32
Status ustrojowy władzy wykonawczej w Belgii
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.2
PDF
Jan Muszyński
33-46
Indywidualna skarga konstytucyjna w Polsce i w Niemczech: Jak proceduralne różnice wpływają na pozycję instytucji?
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.3
PDF
Radosław Marzęcki
47-62
Młodzi wyborcy jako audytorium „dyskursu zmiany” w 2015 roku
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.4
PDF
Jerzy Leszkowicz-Baczyński
63-82
Wpływ prawicowych ideologii jako źródło spadku zaufania społecznego w Polsce
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.5
PDF
Katarzyna Radzik-Maruszak, Agnieszka Pawłowska
83-102
Reprezentacja i partycypacja. Radni miejscy wobec idei i mechanizmów partycypacji obywatelskiej
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.6
PDF
Sebastian Paczos
103-114
Reminiscencje historyczne w programach partyjnych i wypowiedziach liderów polskich partii po 1989 roku na przykładzie Prawa i Sprawiedliwości
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.7
PDF (English)
Jacek H. Kołodziej
115-126
Obraz zagrożeń w polskiej świadomości społecznej w świetle krytycznej teorii bezpieczeństwa
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.8
PDF
Agnieszka Stępińska, Ewa Jurga-Wosik, Kinga Adamczewska, Bartłomiej Secler, Dominika Narożna
127-142
Postawy polskich dziennikarzy wobec aktorów politycznych: badania empiryczne
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.9
PDF
Sebastian Kubas
143-156
Zmiany w prawie wyborczym w kontekście przeobrażeń ustrojowych na Węgrzech po 2011 roku
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.10
PDF
Filip Kaczmarek
157-172
Znaczenie pokoju i stabilizacji dla europejskiej polityki rozwojowej wobec Afryki Subsaharyjskiej
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.11
PDF
Robert Czulda
173-188
Sport jako element soft power Kataru
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.12
PDF
Nartsiss Shukuralieva, Artur Lipiński
189-202
Uwarunkowania legitymizacji władzy w systemach autorytarnych. Casus państw Azji Centralnej
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.13
PDF
Rafał Wordliczek
203-220
Stany Zjednoczone i Unia Europejska jako promotorzy reform demokratycznych w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w pierwszej dekadzie XXI wieku
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.14
PDF
Adam Barabasz
221-242
PRL wobec II rozszerzenia Wspólnot Europejskich o Grecję (1961–1981)
https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.15
PDF

Noty o autorach

. .
251-256
Noty o autorach
PDF