Śledzenie procesu w badaniach politologicznych. Warianty i potencjał zastosowania
PDF

Słowa kluczowe

qualitative research
causal mechanism
methodology
case study
practice tracing

Jak cytować

Ławniczak, K. (2018). Śledzenie procesu w badaniach politologicznych. Warianty i potencjał zastosowania. Przegląd Politologiczny, (1), 49–61. https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.3

Abstrakt

Process-tracing is a method of within-case analysis, which can provide causal explanations of various social phenomena. Its focus on developing and testing causal theories attracts interest among qualitative researchers who do not want to limit their inquiries to exploratory or descriptive aims. At the same time, the case-centric variant of process-tracing, in which theories are used pragmatically as heuristic devices, provides a systematic but also creative way of researching singular events and processes. This paper attempts to show what process-tracing is and what it is not, what its variants are and how they should be used. It also probes the ontological and epistemological limits of the method, by showing how it can be used in idealist and interpretive research.

https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.3
PDF

Bibliografia

Adler E., Pouliot V. (2011), International practices, „International Theory”, vol. 3, nr 1.

Adler-Nissen R. (2016), Towards a Practice Turn in EU Studies: The Everyday of European Integration, „JCMS: Journal of Common Market Studies”, vol. 54, nr 1.

Bates R. H., Greif A., Levi M., Rosenthal J-L., Weingast B. R. (1998), Analytic Narratives, Princeton University Press, Princeton.

Beach D. (2013), Taking Mechanisms Seriously?, „European Political Science”, vol. 12, nr 1.

Beach D. (2017), Process-Tracing Methods in Social Science, http://politics.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-176, 5.07.2017.

Beach D., Pedersen R. B. (2013), Process-Tracing Methods. Foundations and Guidelines, University of Michigan Press, Ann Arbor.

Bennett A., Checkel J. T. (2015a), Process tracing: from philosophical roots to best practices, w: Process Tracing. From Metaphor to Analytic Tool, red. A. Bennett, J. T. Checkel, Cambridge University Press, Cambridge.

Bennett A., Checkel J. T. (red.) (2015b), Process Tracing. From Metaphor to Analytic Tool, Cambridge University Press, Cambridge.

Berger P. L., Luckmann T. (2010), Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. Józef Niżnik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Blyth M. (2002), The Great Transformations, Cambridge University Press, Cambridge.

Burnham P., Gilland L. K., Grant W., Layton-Henry Z. (2008), Research Methods in Politics, Palgrave, Basingstoke.

Checkel J. T. (2005), It’s the Process Stupid! Process Tracing in the Study of European and International Politics, „Arena Working Papers”, nr 26.

Checkel J. T. (2015). Mechanisms, process, and the study of international institutions, w: Process Tracing. From Metaphor to Analytic Tool, red. A. Bennett, J. T. Checkel, Cambridge University Press, Cambridge.

Czaputowicz J., Ławniczak K. (2015), Ankieta Teaching, Research and International Policy, 2014 w Polsce. Raport z badań, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Czaputowicz J., Ławniczak K., Wojciuk A. (2015), Nauka o stosunkach międzynarodowych i studia europejskie w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Dunning T. (2015). Improving process tracing: the case of multi-method research, w: Process Tracing. From Metaphor to Analytic Tool, red. A. Bennett, J. T. Checkel, Cambridge University Press, Cambridge.

Evangelista M. (2015). Explaining the Cold War’s end: process tracing all the way down?, w: Process Tracing. From Metaphor to Analytic Tool, red. A. Bennett, J. T. Checkel, Cambridge University Press, Cambridge.

Evera S. Van (1997), Guide to methods for students of political science, Cornell University Press, Ithaca.

Finnemore M., Sikkink K. (1998), International Norm Dynamics and Political Change, „International Organization”, vol. 52, nr 4.

George A. L., Bennett A. (2005), Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, MIT Press, London.

Jacobs A. M. (2015). Process tracing the effects of ideas, w: Process Tracing. From Metaphor to Analytic Tool, red. A. Bennett, J. T. Checkel, Cambridge University Press, Cambridge.

Kittel B., Kuehn D. (2013), Introduction: Reassessing the Methodology of Process Tracing, „European Political Science”, vol. 12, nr 1.

Kuehn D. (2013). Combining Game Theory Models and Process Tracing: Potential and Limits, „European Political Science”, vol. 12, nr 1.

Ławniczak K. (2013), Process tracing. Śledzenie mechanizmów przyczynowych, w: Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej, red. K. Ławniczak, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Ławniczak K. (2014), Dezintegracja, konsolidacja czy status quo? Kryzys modernizacji w Unii Europejskiej a poszukiwanie nowego paradygmatu integracji, „Przegląd Europejski, vol. 34, nr 4.

Ławniczak K. (2015), Socialisation and decision-making in the Council of the European Union, „Przegląd Europejski”, vol. 38, nr 4.

Ławniczak K. (2017), Społeczne zakorzenienie aktorów procesu podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Manners I., Whitman R. (2016), Another Theory is Possible: Dissident Voices in Theorising Europe, „JCMS: Journal of Common Market Studies”, vol. 54, nr 1.

Mayntz R. (2004), Mechanisms in the Analysis of Social Macro-Phenomena, „Philosophy of the Social Sciences”, nr 2.

Mazák J. (2017), Process tracing: zkoumání kauzality v případových studiích, „Sociológia”, vol. 49, nr 1.

Pouliot V. (2015), Practice tracing, w: Process Tracing. From Metaphor to Analytic Tool, red. A. Bennett, J. T. Checkel, Cambridge University Press, Cambridge.

Rohlfing I. (2013), Varieties of Process Tracing and Ways to Answer Why-Questions, „European Political Science”, vol. 12, nr 1.

Ruback T. J. (2010), ‘Let Me Tell the Story Straight On’: Middlemarch, Process-Tracing Methods and the Politics of Narrative, „The British Journal of Politics and International Relations”, vol. 12, nr 4.

Schimmelfennig F. (2015), Efficient process tracing: analyzing the causal mechanisms of European integration, w: Process Tracing. From Metaphor to Analytic Tool, red. A. Bennett, J. T. Checkel, Cambridge University Press, Cambridge.

Schmidt V. A., Thatcher M. (2013), Theorizing ideational continuity: the resilience of neo-liberal ideas in Europe, w: Resilient Liberalism in Europe’s Political Economy, red. V. A. Schmidt, M. Thatcher, Cambrdige University Press, Cambridge.

Schwartz-Shea P. (2015), Interpretive Social Science, w: The Encyclopedia of Political Thought, red. M. Gibbons, John Wiley & Sons, Hoboken.

Schwartz-Shea P., Yanow D. (2012), Interpretive Research Design. Concepts and Processes, Routledge, New York.

Smeets S., Vennix J. (2014), ‘How to make the most of your time in the Chair’: EU presidencies and the management of Council debates, „Journal of European Public Policy”, vol. 21, nr 10.

Smeets S. (2016), Consensus and Isolation in the EU Council of Ministers, „Journal of European Integration”, vol. 38, nr 1.

Soss Joe (2014), Talking our way to meaningful explanations. A practice-centred view of interviewing for interpretive research, w: Interpretation and method. Empirical research methods and the interpretive turn, red. D. Yanow, P. Schwartz-Shea, Routledge, London–New York.

Szymański A. (2015), Nauki polityczne w Polsce i państwach „starej” UE, „e-Politikon”, nr 14.

Tilly C. (2001), Mechanisms in political processes, „Annual Review of Political Science”, 2001, nr 4.

Trondal J. (2001), Is there any social constructivist-institutionalist divide? Unpacking social mechanisms affecting representational roles among EU decision-makers, „Journal of European Public Policy”, vol. 8, nr 1.

Wagner L. M. (2008), Problem-Solving and Bargaining in International Negotiations, Nijhoff, Leiden.

Waldner D. (2015), What makes process tracing good? Causal mechanisms, causal inference, and the completeness standard in comparative politics, w: Process Tracing. From Metaphor to Analytic Tool, red. A. Bennett, J. T. Checkel, Cambridge University Press, Cambridge.

Wendt A. (2008), Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Wiktorska-Święcka A., Klimowicz M., Michalewska-Pawlak M., Moroń D. (2017), Inwestycje społeczne jako nowy paradygmat polityk publicznych w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Wiśniewska J. (2013), Wywiad jako technika gromadzenia danych w badaniach jakościowych, w: Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej, red. K. Ławniczak, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Zürn M., Checkel J. T. (2007), Getting socialized to build bridges: constructivism and rationalism, Europe and the nation-state, w: International Institutions and Socialization in Europe, red. J. T. Checkel, Cambridge University Press, Cambridge.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.